mai 10, 2024

Ce este suferința relațională la locul de muncă; înțelegerea și combaterea fenomenului

Suferința relațională la locul de muncă apare atunci când o persoană sau un grup de oameni resimt nefericire din cauza relațiilor de muncă pe care le experimentează.

Violența, hărțuirea morală și hărțuirea sexuală sunt fenomene cu impact profund asupra bunăstării angajaților și a mediului de lucru. Aceste relații pot implica situații de conflict sau abuz grav.

Suferința relațională, poate fi cauzată de conflicte nerezolvate

Suferința relațională la locul de muncă are un impact negativ asupra mediului de lucru, creând un climat toxic și afectând calitatea muncii.

Această nefericire poate fi cauzată de conflicte nerezolvate, tensiuni interpersonale sau tratamentul inechitabil din partea colegilor sau a superiorilor.

Specialiștii RSGE precizează că este important să înțelegem cum poate fi afectată nu doar starea de spirit a angajaților, ci și performanța și productivitatea acestora la locul de muncă.

Atunci când există tensiuni și conflicte între colegi sau între angajați și manageri, se poate instala un climat de lucru toxic, care împiedică colaborarea și inovarea.

  • Pentru a gestiona și a preveni suferința relațională la locul de muncă, este important să se promoveze comunicarea deschisă și să se încurajeze rezolvarea constructivă a conflictelor.
Resurse Umane

Resurse Umane

Organizațiile să fie receptive la preocupările și nevoile angajaților

  • Dezvoltarea abilităților de leadership și de management al relațiilor interpersonale poate contribui la îmbunătățirea climatului de lucru și la reducerea tensiunilor în ceea ce privește suferința relațională.
  • În plus, oferirea de feedback și recunoașterea contribuțiilor angajaților pot consolida relațiile în echipă și pot spori moralul și angajamentul acestora față de muncă.

Este important ca organizațiile să fie receptive la preocupările și nevoile angajaților și să creeze un mediu în care aceștia să se simtă respectați și apreciați, adaugă experții RSGE.

Rareori se întâlnesc situații clare de „călău-victimă”. De cele mai multe ori, ne confruntăm cu situații mai complexe, în care influențează contextul grupului, organizația muncii și condițiile de muncă.

  • Violența la locul de muncă este definită ca orice situație în care o persoană este amenințată sau atacată psihologic sau fizic în timpul lucrului.

Suferința relațională, provocată de hărțuire

  • Suferința relațională poate fi provocată de hărțuirea morală, care este un ansamblu abuziv de conduite care au scopul de a leza personalitatea, demnitatea sau integritatea psihologică a unei persoane.

Aceasta poate implica comportamente precum intimidarea, umilirea sau crearea unui mediu de lucru ostil. Hărțuirea morală poate fi observată în contexte organizaționale și psihosociale variate.

◦ Organizarea muncii, valorile și metodele de management pot crea un mediu propice pentru hărțuirea morală, prin încurajarea sau tolerarea abuzurilor de putere.

◦ Angajații pot dezvolta tulburări de anxietate, agresivitate, stres sau depresie. Pentru unii, acestea pot duce chiar la stres post-traumatic.

Conform echipei de specialiști în resurse umane ai RSGE, hărțuirea morală poate determina abandonul locului de muncă și poate afecta cariera angajatului în mod semnificativ.

  • Hărțuirea sexuală la locul de muncă reprezintă un alt aspect al acestui fenomen.

Este definită ca orice comportament verbal, non-verbal sau fizic nedorit, cu conotație sexuală, care afectează echilibrul psihologic sau mediul de muncă.

Această formă de hărțuire poate varia de la remarci nedorite la contact fizic inacceptabil sau chiar la șantaj sexual.

Combaterea fenomenului de hărțuire la locul de muncă

Crearea unui mediu de lucru ostil

Crearea unui mediu de lucru ostil

Pentru a combate suferința relațională, sub orice formă de abuz, este necesară o abordare sistemică și proactivă.

  • Organizațiile ar trebui să pună în aplicare politici și proceduri clare împotriva hărțuirii și violenței la locul de muncă.
  • Este esențială promovarea unei culturi organizaționale care să nu tolereze astfel de comportamente.
  • Sensibilizarea și formarea angajaților și a managerilor sunt importante.

◦ Angajații ar trebui să fie educați cu privire la comportamentele inacceptabile și la modalitățile de raportare a incidentelor de hărțuire.

◦ Managerii ar trebui să fie instruiți în identificarea și gestionarea situațiilor de abuz.

  • În plus, sprijinul și resursele pentru supraviețuitori sunt esențiale. Organizațiile ar trebui să ofere acces la consiliere și asistență juridică pentru cei afectați de hărțuire sau violență la locul de muncă.

Cele mai bune soluții de management al forței de muncă

Suferința relațională la locul de muncă poate avea un impact semnificativ asupra bunăstării și performanței angajaților și asupra eficienței organizaționale în ansamblu.

Prin promovarea unor relații sănătoase și a unei culturi organizaționale putem construi un mediu de lucru pozitiv și productiv pentru toți angajații.

Contactați chiar acum inspectorii în Resurse Umane ai RSGE pentru a găsi împreună cele mai bune soluții de management al forței de muncă în compania dumneavoastră!