Garantăm ZERO amenzi!

Vezi mai jos amenzile la care eşti predispus in fiecare zi şi care iti pot pune activitatea in pericol.
Alege să lucrezi cu RSGE şi scapă de grija acestora.

Amenzi Documentatie SSM

LEGEA 319/2006 SECT. 4, art. 13, lit. b).
Neîntocmirea de către angajator a unui plan de prevenire și protectie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor.
5.000 – 10.000 RON

LEGEA 319/2006, CAP III, SECT. 4, ART. 13, lit d).
Nestabilirea atribuțiilor și răspunderilor din domeniul securității și sănătății, ce le revin angajațiilor potrivit fișei postului.
4.000 – 8.000 RON

LEGEA 319/2006, CAP. III, ART. 13, SECT. 4. lit. e).
Neîntocmirea instrucțiunilor proprii în vederea completării/aplicării reglementărilor de securitate și sănătate in muncă.
4.000 – 8.000 RON

LEGEA 319/2006, CAP III, SECT. 4, ART. 13, lit d).
Nestabilirea atribuțiilor și răspunderilor din domeniul securității și sănătății, ce le revin angajațiilor potrivit fișei postului.
4.000 – 8.000 RON

Amenzi Asistenta SSM si SU

LEGEA 319/2006, CAP.III, SECT. 5, ART.20, alin. (1), lit.a,b,c,d,e).
Lipsa unei instruiri adecvate în domeniul securității și sănătății în muncă și a situațiilor de urgență, atrage după sine o amendă.
4.000 – 8.000 RON

LEGEA 319/ 2006, ART 27, SECT.1, CAP VI, alin. (1),lit. a).
Necomunicarea evenimentelor către inspectoratele teritoriale de muncă.
3.500 – 7.000 RON

Amenzi Semnalizare SSM

LEGEA 537/2007, ART 1., lit.q).
Neafișarea, neactualizarea planurilor de intervenție și a intrucțiunilor de apărare, evacuare împotriva incendilor.
1.000 – 2.500 RON

Amenzi Contract de munca

HG. 857/2011, CAP. XII, ART. 52, lit. a).
Nerespectarea prevederilor legate medicina muncii se sancționează indiferent de domeniul de activitate al firmei.
5.000 – 10.000 RON

Amenzi Primul ajutor

LEGEA 319/2006, CAP III, SECT.3, ART. 10, alin. (1), lit. a).
Nerespectarea măsurilor necesare acordării primului ajutor și stingerii incendiilor.
3.000 – 6.000 RON

Amenzi Buletin PRAM

LEGEA 319/2006, CAP. IX, ART. 39, alin. (9), lit. f) si g).
Nerespectarea reglementărilor privind exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor și a echipamentelor electrice, precum și prevenirea efectelor acestora.
5.000 – 10.000 RON