septembrie 3, 2023

Sesizarea autorităților în cazul hărțuirii la locul de muncă: aspecte legale și implicații

Sesizarea autorităților în cazul hărțuirii la serviciu se numără printre obligațiile angajatorilor, întrucât locul de muncă ar trebui să fie un mediu sigur, respectuos și lipsit de discriminare pentru toți angajații.

Pentru a aborda această problemă, legislația din numeroase jurisdicții a impus angajatorilor responsabilități clare în gestionarea și prevenirea hărțuirii sau mobbingului la locul de muncă.

Sesizarea autorităților în cazul hărțuirii, una dintre obligațiile angajatorilor

Într-o societate în continuă schimbare, asigurarea unui mediu de lucru sigur și lipsit de hărțuire reprezintă o prioritate esențială.

Fenomenul mobbingului la locul de muncă persistă în multe organizații și poate avea efecte devastatoare asupra victimelor.

Datoria angajatorilor nu se oprește întotdeauna la nivelul organizației, ci ridică o întrebare crucială: angajatorii care primesc sesizări de hărțuire sunt obligați să informeze și autoritățile?

În contextul complex al legislației referitoare la mobbingul la locul de muncă, angajatorii au asumate responsabilități sporite, inclusiv sesizarea autorităților în cazul hărțuirii.

Resurse umane

Resurse umane

Context legal și definiția hărțuirii la locul de muncă

  • În anumite cazuri, angajatorii pot fi obligați să recurgă la sesizarea autorităților în cazul hărțuirii în ceea ce privește incidentele de la locurile de muncă.

Această obligație depinde de legislația specifică a fiecărei țări sau jurisdicții și de natura faptelor semnalate.

În multe țări, legislația a evoluat pentru a minimiza problema hărțuirii la locul de muncă și pentru a oferi protecție victimelor.

  • Hărțuirea la locul de muncă poate lua diverse forme, cum ar fi hărțuirea sexuală, hărțuirea bazată pe gen, rasă, religie sau alte caracteristici protejate.

Aceasta poate include comportamente verbale, scrise sau fizice care creează un mediu ostil sau umilit la locul de muncă.

Un mediu profesional mai securizat și mai respectuos

Specialiștii RSGE au explorat implicațiile legale și etice ale acestei obligații suplimentare, examinând cum interacțiunea dintre organizații și autorități poate contribui la un mediu profesional mai securizat și mai respectuos.

De exemplu, în cazurile de hărțuire sexuală sau discriminare bazată pe caracteristici protejate, angajatorii pot fi obligați să recurgă la sesizarea autorităților în cazul hărțuirii pentru a se asigura că:

-victimele primesc protecție;

-agresorii sunt aduși în fața justiției.

În unele cazuri, autoritățile pot fi organismele guvernamentale responsabile cu protecția drepturilor omului sau agenții pentru egalitatea de șanse.

Obligațiile angajatorilor în sesizarea autorităților în cazul hărțuirii

Hărțuirea la locul de muncă

Hărțuirea la locul de muncă

În multe companii, angajatorii au obligația de a preveni hărțuirea la locul de muncă și de a reacționa prompt în cazul în care astfel de incidente sunt semnalate.

Până la sesizarea autorităților în cazul hărțuirii, obligațiile acestora pot include:

  1. Politici și proceduri

Angajatorii, prin colaborare cu specialiștii în resurse umane, trebuie să dezvolte și să implementeze politici și proceduri pentru prevenirea și gestionarea hărțuirii.

Aceste documente ar trebui să ofere informații cu privire la modalitatea de raportare a incidentelor de hărțuire și la acțiunile ce vor fi întreprinse în urma acestor raportări.

  1. Investigații imparțiale

În cazul în care o sesizare de hărțuire este făcută, angajatorii au datoria de a iniția o investigație imparțială și promptă. Aceasta poate implica:

-intervievarea părților implicate și a martorilor;

-adunarea de dovezi;

-evaluarea situației.

  1. Măsuri corective

Dacă investigația confirmă existența hărțuirii, angajatorii trebuie să ia măsuri corective adecvate.

Aceste măsuri pot varia de la avertismente sau instruire suplimentară pentru autorul hărțuirii, până la sancțiuni mai drastice, cum ar fi concedierea.

Implicații și concluzii ale specialiștilor

Obligația angajatorilor de a recurge la sesizarea autorităților în cazul hărțuirii reprezintă o măsură importantă pentru a asigura protecția victimelor și pentru a combate impunitatea agresorilor.

Cu toate acestea, implementarea eficientă a acestei obligații necesită o bună cunoaștere a legislației locale și a procedurilor aplicabile.

Angajatorii ar trebui să fie conștienți de cerințele legale din jurisdicția lor și să acționeze în consecință pentru a contribui la un mediu de lucru sigur și respectuos pentru toți angajații.

Verificați-vă și completați-vă cunoștințele în materie de resurse umane contactând inspectorii RSGE prin intermediul site-ului: https://rsge.ro/contact/