septembrie 3, 2023

Prevenirea hărțuirii la locul de muncă: elemente esențiale în regulamentele interne

Prevenirea hărțuirii la locul de muncă este stipulată în regulamentele interne care conturează normele comportamentului adecvat și creează un cadru robust pentru gestionarea situațiilor delicate.

Comunicarea deschisă și accesibilă a acestor regulamente și resursele aferente le oferă angajaților posibilitatea să înțeleagă drepturile lor și să acționeze în cazul în care se confruntă cu situații de hărțuire.

Prevenirea hărțuirii prin formarea continuă și periodică a angajaților

În plus față de prevederile menționate, regulamentele interne ale companiilor ar trebui să promoveze și valorile organizaționale de respect, diversitate și incluziune.

Pentru prevenirea hărțuirii la locul de muncă, este important ca regulamentele să includă exemple concrete de comportamente inacceptabile pentru a ilustra mai clar angajaților ce anume trebuie evitat.

Formarea continuă și periodică a angajaților cu privire la conținutul regulamentelor și la modalitățile de prevenire a hărțuirii este esențială pentru a asigura o înțelegere profundă și durabilă a subiectului.

Angajatorii trebuie să investească în dezvoltarea, comunicarea și aplicarea corespunzătoare a acestor regulamente, demonstrând angajamentul pentru o cultură organizațională respectuoasă și bazată pe valori solide.

Resurse umane

Resurse umane

Ce prevăd regulamentele despre prevenirea hărțuirii

Regulamentele interne constituie un ghid de conduită pentru angajați și angajatori, oferind o structură esențială pentru crearea unui mediu profesional sigur și sănătos, fără hărțuire.

Aceste regulamente joacă un rol crucial în prevenirea și gestionarea cazurilor de hărțuire la locul de muncă, furnizând ghiduri clare și informații esențiale angajaților.

În esență, pentru prevenirea hărțuirii, regulamentele interne eficiente:

-stabilesc standardele pentru comportamentul profesional;

-asigură și că toți angajații au acces la resursele necesare pentru a-și proteja drepturile și a contribui la crearea unui mediu de lucru sănătos.

Prevederile incluse în Regulamentele interne ale companiilor

Specialiștii RSGE menționează ce prevederi ar trebui să regăsim în astfel de regulamente pentru a asigura o abordare eficientă în prevenirea hărțuirii:

  • Definirea clară a conceptelor

Regulamentele interne ar trebui să ofere definiții precise pentru termeni cheie, precum hărțuire și discriminare. Astfel, angajații vor înțelege ce comportamente sunt inacceptabile și vor evita interpretările eronate.

  • Comportamente prohibite

Regulamentul trebuie să enumere în detaliu comportamentele considerate inacceptabile, inclusiv:

-hărțuirea verbală, fizică sau sexuală;

-discriminarea bazată pe gen, rasă, religie sau alte caracteristici protejate.

  • Politici și proceduri de raportare

Angajații ar trebui să fie informați cu privire la modalitățile de raportare a incidentelor de hărțuire și să aibă acces la canale confidențiale pentru a-și exprima preocupările.

  • Protecția plângerilor

Regulamentul trebuie să asigure angajaților că plângerile vor fi tratate cu confidențialitate și că nu vor suferi consecințe negative pentru a-și exprima îngrijorările.

  • Proceduri de investigație și soluționare

Regulamentul ar trebui să descrie în detaliu modul în care se vor desfășura investigațiile asupra plângerilor pentru prevenirea hărțuirii și cum vor fi luate măsurile corective în cazurile de hărțuire confirmate.

Rolul părților implicate, instruirea angajaților și sancțiuni disciplinare

Gestionarea plângerilor

Gestionarea plângerilor

  • Rolurile și responsabilitățile implicate

Regulamentul ar trebui să ofere claritate cu privire la rolurile și responsabilitățile tuturor părților implicate, inclusiv angajaților, conducătorilor și departamentelor responsabile cu gestionarea plângerilor.

  • Formare și instruire

Regulamentul ar trebui să evidențieze importanța formării continue pentru angajați și manageri în privința prevenirii hărțuirii și a creării unui mediu de lucru sănătos.

  • Sancțiuni disciplinare

Este important ca regulamentul să specifice posibilele sancțiuni pentru angajații găsiți vinovați de hărțuire. Aceasta poate varia de la măsuri educative până la sancțiuni mai drastice, în funcție de gravitatea faptei.

  • Recursuri externe

Inspectorii RSGE precizează că angajații ar trebui să fie conștienți de resursele externe, cărora li se pot adresa în cazul în care regulamentele interne nu pot rezolva situația în mod satisfăcător, cum ar fi:

-organizațiile de drepturile omului;

-agențiile guvernamentale.

  • Comunicare și actualizare

Regulamentele ar trebui să fie comunicate clar și regulat tuturor angajaților. De asemenea, acestea trebuie să fie supuse actualizărilor periodice pentru a ține pasul cu evoluția legilor și nevoilor organizației.

Sprijin extern la elaborarea și întocmirea documentației SSM

În eforturile lor de a crea un mediu de lucru sigur, respectuos și lipsit de hărțuire, angajatorii trebuie să se bazeze pe:

-regulamente interne bine definite și comprehensive;

externalizarea serviciilor către firmele de profil.

Prin implementarea acestor prevederi esențiale, angajatorii pot demonstra angajamentul lor ferm față de prevenirea hărțuirii și față de binele angajaților lor.

Solicitați serviciile inspectorilor RSGE pentru a vă ajuta la elaborarea și întocmirea documentației din punct de vedere al sănătății și securității în muncă în compania dumneavoastră!