august 3, 2023

Prevenirea hărțuirii morale și a discriminării la locul de muncă, responsabilitatea angajatorilor

Prevenirea hărțuirii morale și a discriminării la locul de muncă reprezintă o responsabilitate imperativă pentru angajatori.

Astfel, pentru a asigura un mediu de lucru respectuos și sănătos, angajatorii trebuie să implementeze măsuri concrete încă de la recrutare și să le respecte pe toată durata relației de muncă.

Prevenirea hărțuirii morale prin instruirea angajaților

În lipsa unei politici antihărțuire și antidiscriminare eficiente, consecințele pentru companii pot fi grave, de la amenzi considerabile și daune-interese până la o afectare a reputației ca angajator.

Specialiștii RSGE subliniază că politica antihărțuire trebuie să fie cuprinsă într-un document separat de regulamentul intern și să fie cunoscută de toți angajații, indiferent de funcția pe care o ocupă în companie.

Informarea și instruirea salariaților cu privire la prevenirea hărțuirii morale reprezintă un aspect esențial, iar aceștia trebuie să înțeleagă cum să prevină și să gestioneze situațiile de hărțuire și discriminare.

Resurse umane

Resurse umane

Pasivitatea angajatorului poate avea consecințe nefaste și pentru companie

O procedură clară de depunere și soluționare a plângerilor interne de hărțuire sau discriminare trebuie să fie implementată și respectată, asigurând confidențialitatea pe toată durata procesului.

În plus, este vital ca angajatorul să nu dezavantajeze sau să discrimineze în vreun fel salariații care au formulat astfel de plângeri sau care au acționat în instanță.

Pasivitatea angajatorului în fața acestor plângeri poate avea consecințe nefaste și pentru companie.

Pentru prevenirea hărțuirii morale și a discriminării la locul de muncă, se impune elaborarea unei politici antihărțuire și antidiscriminare clare și aplicabile.

Aceasta trebuie să fie prezentă în programele de training oferite la angajare, dar și în programe periodice pentru salariați, cu accent pe conștientizarea conceptelor și a comportamentului profesional adecvat.

Măsuri eficiente pentru prevenirea hărțuirii morale și prevenirea discriminării

Experții RSGE au evidențiat câteva măsuri eficiente pe care angajatorii le pot adopta pentru prevenirea hărțuirii morale și a discriminării, precum:

  • Implementarea de programe de training pentru personalul cu funcții de conducere.
  • Organizarea de workshop-uri pentru angajați.

Odată ce politica a fost dezvoltată, următorul pas important este informarea și instruirea angajaților cu privire la aceste reguli și proceduri.

Training-urile periodice, workshop-urile și sesiunile de conștientizare joacă un rol esențial în asigurarea cunoașterii și însușirii conceptelor și comportamentelor așteptate.

În cadrul acestor activități, angajații trebuie să fie informați despre impactul hărțuirii și discriminării asupra indivizilor și organizației în ansamblu, precum și despre modul corect de raportare a cazurilor de abuz.

Toate aceste activități trebuie documentate și evidențiate pentru a servi drept apărare în cazul unor plângeri sau acțiuni judiciare.

Amenzi considerabile pentru angajatori

Plângeri legate de hărțuire

Plângeri legate de hărțuire

Conform prevederilor legale, angajatorii care nu respectă obligațiile privind prevenirea și soluționarea hărțuirii și discriminării se expun unor amenzi considerabile, cuprinse între 30.000 și 200.000 de lei.

În plus, reputația angajatorului poate suferi grav în urma unor plângeri sau avertismente legate de hărțuire sau discriminare, ceea ce poate afecta capacitatea acestuia de a atrage viitori angajați.

Pentru a asigura prevenirea hărțuirii morale și a discriminării la locul de muncă, angajatorii trebuie să fie proactivi și să implice întreaga organizație în respectarea principiilor de:

  • Respect
  • Egalitate
  • Comportament profesional

În acest sens, este esențială promovarea unei culturi organizaționale bazată pe respect reciproc și toleranță, unde fiecare angajat este tratat cu demnitate și considerație.

Îți dorești protecția mâinilor atunci când efectuezi activități riscante? Alege din oferta variată a magazinului SSMescu!

Implementarea politicii antihărțuire și antidiscriminare

  • Implementarea eficientă a măsurilor de prevenire a hărțuirii morale și a discriminării la locul de muncă asigură respectarea legii și evitarea sancțiunilor, creează un mediu de lucru sănătos, productiv și motivant.

Angajații care se simt protejați și respectați în cadrul organizației vor fi mai dedicați și mai implicați în activitățile companiei, ceea ce va contribui la succesul pe termen lung al acesteia.

  • Implementarea politicii antihărțuire și antidiscriminare trebuie să fie un proces bine structurat și coerent.

Angajatorii trebuie să elaboreze o politică clară și completă, care să includă:

-definiții clare ale hărțuirii și discriminării;

-exemple concrete de comportamente inacceptabile;

-proceduri de raportare și soluționare a plângerilor;

-sancțiuni pentru cei care încalcă aceste reguli.

Pentru a crea un climat de încredere în interiorul organizației și a vă asigura angajații că pot sesiza orice comportament inadecvat fără a se teme de consecințe negative, contactați inspectorii RSGE!