octombrie 3, 2023

Prevenirea hărțuirii angajaților, o responsabilitate fundamentală pentru angajatori

Prevenirea hărțuirii angajaților la locul de muncă este o responsabilitate fundamentală pentru angajatori și o componentă crucială a unei culturi organizaționale sănătoase.

Pentru a atinge acest obiectiv, angajatorii trebuie să depună eforturi semnificative pentru a se asigura că angajații lor sunt suficient informați și conștienți cu privire la aspectele legate de discriminare.

Prevenirea hărțuirii angajaților prin politici și practici clare

Prevenirea hărțuirii angajaților la locul de muncă este o preocupare vitală în societatea actuală și un aspect esențial al managementului resurselor umane pentru angajatori.

Aceasta presupune implementarea unor politici și practici clare, furnizarea de instruire adecvată și facilitarea unui mediu în care angajații se simt în siguranță să raporteze eventualele abuzuri.

Specialiștii RSGE au evidențiat importanța unei comunicări eficiente și a educației în ceea ce privește hărțuirea și discriminarea la locul de muncă:

 • Pentru un mediu de lucru sigur, sănătos și etic, angajatorii trebuie să acorde atenție deosebită informării și conștientizării angajaților cu privire la discriminare, hărțuire și comportamente inacceptabile.
Evaluarea riscurilor de SSM

Evaluarea riscurilor de SSM

Protecția drepturilor angajaților

Este esențial ca angajații să înțeleagă clar ce înseamnă aceste concepte, cum să recunoască comportamentele problematice și cum să acționeze în cazul în care sunt martorii sau victimele lor.

Angajatorii pot contribui la crearea unui mediu în care angajații se simt în siguranță să-și raporteze preocupările și să contribuie la prevenirea hărțuirii la locul de muncă prin:

-politicile scrise;

-instruirea adecvată;

-promovarea unei culturi de comunicare deschisă.

Acest efort este esențial pentru protecția drepturilor angajaților și pentru menținerea unei culturi organizaționale sănătoase.

Prevenirea hărțuirii angajaților prin informare

Primul pas în prevenirea hărțuirii angajaților este asigurarea că aceștia sunt bine informați cu privire la această problemă. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul unor măsuri concrete:

 • Angajatorii ar trebui să dezvolte politici scrise privind hărțuirea și discriminarea, care să includă definiții clare ale acestor concepte, precum și instrucțiuni referitoare la procedurile de raportare.
 • Furnizarea de instruire regulată angajaților cu privire la hărțuire și discriminare este esențială. Aceasta poate fi realizată prin cursuri de formare, seminarii sau sesiuni de conștientizare.
 • Angajatorii ar trebui să promoveze o cultură de comunicare deschisă, în care angajații se simt încurajați să adreseze întrebări și preocupări legate de hărțuire sau discriminare.
 • Politicile și procedurile ar trebui să fie bine documentate și distribuite tuturor angajaților. Acestea pot fi incluse în manualele de angajat sau plasate pe site-ul intern al companiei.

Definirea discriminării și hărțuirii

Hărțuirea pe motiv de rasă

Hărțuirea pe motiv de rasă

Pentru prevenirea hărțuirii angajaților în mod eficient la locul de muncă, angajatorii trebuie să clarifice ce înseamnă discriminarea și hărțuirea.

 1. Discriminarea se referă la tratarea injustă a unei persoane pe baza unor caracteristici protejate, cum ar fi rasă, sex, religie, vârstă sau orientare sexuală.

Angajații ar trebui să înțeleagă că discriminarea este interzisă și inacceptabilă la locul de muncă.

 1. Hărțuirea reprezintă comportamente nedorite și ofensatoare care se bazează pe caracteristici protejate și care creează un mediu de muncă ostil sau intimidează angajații.
 • Angajații ar trebui să fie conștienți de diferitele forme de hărțuire, cum ar fi hărțuirea sexuală sau hărțuirea bazată pe rasă, și să știe că astfel de comportamente sunt inacceptabile.
 • Angajații trebuie să fie educați cu privire la comportamentele care sunt prohibite și care pot constitui hărțuire sau discriminare. Inspectorii RSGE au inclus aici următoarele comportamente:
 1. Comportamente verbale. Comentariile jignitoare, insultele sau glumele cu conținut discriminatoriu sau hărțuitor ar trebui să fie inacceptabile.
 2. Hărțuirea sexuală. Angajații ar trebui să înțeleagă ce constituie hărțuirea sexuală, cum ar fi avansurile nedorite, comentariile sau solicitările cu conținut sexual.
 3. Discriminarea la promovare. Angajații trebuie să fie conștienți de faptul că promovarea sau selecția pentru oportunități de dezvoltare nu ar trebui să se bazeze pe caracteristici protejate, cum ar fi sexul sau rasă.

Investiți în dezvoltarea unei culturi organizaționale sănătoase!

Prevenirea hărțuirii angajaților la locul de muncă implică o abordare proactivă din partea angajatorilor pentru a informa și educa angajații cu privire la problemele legate de discriminare și hărțuire.

Aceasta este o investiție esențială în dezvoltarea unei culturi organizaționale sănătoase și a unui mediu de muncă sigur, în care toți angajații se simt respectați și protejați.

Aflați metodele prin care puteți reduce efectul oricărui act de discriminare în compania dumneavoastră, accesând pagina de contact a RSGE!