iulie 6, 2023

Legislația privind orice formă de discriminare a fost modificată și completată

Orice formă de discriminare la locul de muncă, inclusiv egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, este sancționată de legislația care a fost completată și modificată.

Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 și Legea nr. 202/2002 au suferit modificări în privința prevenirii și sancționării oricăror forme de discriminare, fiind prevăzute amenzi usturătoare pentru angajatori.

Orice formă de discriminare la locul de muncă este pedepsită conform legii

Legile de stat sau locale pot aborda și interzice orice formă de discriminare sau de agresiune și pot oferi țintelor un recurs legal împotriva unui angajator care ia măsuri pentru a proteja angajații.

Din perspectivă de conducere, este normal ca directorii de afaceri să anticipeze că membrii personalului se vor comporta ca adulții și vor rezolva problemele interpersonale într-o manieră profesionistă.

Cu toate acestea, există și circumstanțe în care victimele violenței interpersonale, cum ar fi mobbing-ul, se pot lupta pentru a se proteja fără asistență din partea conducerii.

De dragul victimelor și al viabilității pe termen lung a afacerii, este important să luăm în serios orice indicație că angajații sunt abuzați de terți.

Evaluarea riscurilor de SSM

Evaluarea riscurilor de SSM

Legislația sancționează cazurile de hărțuire morală

Legislația privind orice formă de discriminare a suferit modificări și completări prin Legea nr.167/2020 care sancționează disciplinar, contravențional și penal cazurile de hărțuire morală.

Sunt sancționate cazurile de hărțuire între un angajat sau un grup de angajați și un angajat cu funcție superioară lor care au ca rezultat deteriorarea condițiilor de lucru sau afectarea sănătății mintale sau fizice.

Experții RSGE menționează că actuala legislație prevede că stresul și epuizarea fizică a muncitorilor este o formă de hărțuire la locurile de muncă.

Măsuri de combatere a discriminării trebuie introduse în regulamentul intern al organizațiilor

OG 137/2002 prevede la articolul 2 că salariații care comit orice formă de discriminare la locul de muncă sunt supuși acțiunii disciplinare, în condițiile legii și regulamentului intern al angajatorului.

  • Angajații care comit orice formă de discriminare la locul de muncă vor răspunde în continuare contravențional sau penal, chiar dacă au fost sancționați disciplinar.
  • Angajatorii pot introduce măsuri pentru stabilirea de repercusiuni disciplinare în regulamentul intern al unității pentru angajații care se angajează într-un astfel de comportament.

Conform actualizărilor legislației privind orice formă de discriminare la locul de muncă, proprietarii de afaceri sau managerii sunt obligați prin lege:

-să ia orice măsură pentru a evita și a combate actele de hărțuire morală la locul de muncă;

-să nu introducă în regulamentul intern măsuri care să îndemne lucrătorii la comiterea de acte de hărțuire morală.

Obligații legale impuse angajatorilor

Hărțuirea morală este pedepsită

Hărțuirea morală este pedepsită

  • Angajații care au suferit de pe urma discriminării la locul de muncă sunt acum mai protejați de legislație, angajatorii putând fi obligați de instanța de judecată să accepte reintegrarea lor în organizație.
  • Alte obligații ale angajatorilor fac referire la despăgubirea angajaților prin:

-plata drepturilor salariale de care au fost privați;

-acordarea de daune compensatorii și morale;

-plata ședințelor pentru perioada în care angajatul a fost consiliat psihologic la îndrumarea unui medic de medicina muncii.

  • De asemenea, angajatorii mai au obligația de a opera modificări în evidența disciplinară a angajatului care a suferit de pe urma oricărei forme de hărțuire morală.

Amenzile suportate de angajatori pot fi destul de mari, între 100.000 și 200.000 de lei, în cazul în care nu sunt duse la îndeplinire măsurile dispuse de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Alegeți produsele de prim ajutor din magazinul SSMescu pentru protecția angajaților și a organizației!

Pedepse cu închisoarea pentru orice formă de discriminare la locul de muncă

Personalul responsabil cu resursele umane ar trebui să fie conștient de amenințarea pe care o reprezintă orice formă de discriminare atât pentru angajații individuali, cât și pentru afacerea în ansamblu.

Se pot face multe pentru a îmbunătăți cultura la locul de muncă și pentru a reduce agresiunea și mobbing-ul prin implementarea regulilor și procedurilor anti-bullying.

Sfatul specialiștilor RSGE este să raportați superiorilor sau poliției dacă ați fost victima unei infracțiuni (cum ar fi amenințări, violență fizică etc.) din partea supraveghetorilor sau a colegilor de muncă.

Un proces în instanța de judecată poate stabili săvârșirea unei fapte de agresiune morală la locul de muncă, iar infractorul poate primi o pedeapsă cu închisoarea.

Aflați noutăți sau detalii în privința legislației pentru bunăstarea angajaților și a afacerii de la experții RSGE!