noiembrie 30, 2022

Ce trebuie să știm despre munca la domiciliu și telemunca?

Munca la domiciliu și telemunca au fost alese ca variante de lucru de către tot mai mulți angajatori, cu acordul angajaților, în condițiile existenței coronavirusului la nivel global și local, pentru a preveni răspândirea virusului.

Astfel, angajatorii au decis ca angajații lor să efectueze munca departe de sediul companiilor, fie prin munca la domiciliu, fie prin telemuncă, respectând prevederile legale stipulate în Codul Muncii.

Munca la domiciliu și telemunca implică preluarea sarcinilor de lucru

Potrivit legii, persoanele care sunt plătite pentru munca pe care o desfășoară în mod regulat la domiciliu sau în regim de telemuncă sunt considerate a fi angajați dacă sunt retribuite pentru anumite sarcini de muncă pe care le desfășoară acolo.

Pentru a-și îndeplini sarcinile care le-au fost atribuite, programul de lucru al lucrătorilor care prestează munca la domiciliu și telemuncă este stabilit de ei înșiși.

Pe de altă parte, angajatorul are dreptul de a verifica performanța în muncă a salariatului în timp ce acesta se află acasă, în condițiile contractului individual de muncă, la un interval prestabilit specificat în înțelegerea dintre angajat și angajator.

Contractul individual de muncă pentru activități desfășurate la domiciliu

munca la domiciliu și telemunca 2

Conform specialiștilor RSGE, contractele de muncă ale lucrătorilor casnici pot fi întocmite doar în scris și trebuie să includă următoarele elemente în plus față de cele specificate în Codul Muncii:

-specificarea faptului că angajatul prestează activitatea în altă locație decât sediul companiei;

-angajatorul are autoritatea de a supraveghea activitatea prestată de angajat, precizând planul pentru efectuarea controlului;

-angajatorul se obligă să asigure transportul la și de la locul de muncă ales de salariat, după caz, pentru toate bunurile și materialele necesare pentru munca sa, precum și pentru orice bunuri finite pe care le produce.

Telemunca, formă de organizare a muncii

Telemunca este considerată o formă de organizare a muncii prin care angajatul își îndeplinește atribuțiile specifice ocupației sau meseriei în alt loc decât locul de muncă obișnuit din cadrul companiei, într-un mod de lucru regulat și din proprie inițiativă.

Această activitate se bazează pe consimțământul reciproc al părților implicate și este permisă în mod expres prin întocmirea unui nou contract individual de muncă pentru nou angajați sau prin acte adiționale la contracte pentru angajații existenți.

Pentru a-și îndeplini obligațiile, angajații implicați în munca la domiciliu și telemuncă își creează programul de lucru în consultare cu angajatorul în conformitate cu termenii contractului individual de muncă și cu regulamentul intern al companiei.

Inspectorii RSGE specifică dreptul de audit al angajatorului asupra activității angajaților, conform contractului colectiv de muncă aplicabil, contractului individual de muncă și regulamentelor interne ale companiei.

Drepturile salariaților în timpul prestării de muncă la domiciliu și telemuncă

Potrivit legii securității și sănătății în muncă, angajații care prestează munca la domiciliu și telemunca au dreptul la protecția legală, regulile interne și contractele colective care se aplică angajaților care lucrează la sediul sau domiciliul angajatorului.

Prin contractele colective de muncă, contractele individuale de muncă și reglementările interne aplicabile pot fi stabilite condiții suplimentare de lucru specifice teleconferințelor pentru activități telefonice ce țin de relația cu locul de muncă.

Reprezentanții organizațiilor de muncă la nivel de unitate sau reprezentanții salariaților au acces la locurile în care se desfășoară munca la distanță în condițiile prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă sau în regulamentul intern, după caz.

Angajatorii au obligații privind securitatea și sănătatea în muncă a angajatului

Angajatorul are următoarele obligații față de angajații care sunt implicați în munca la domiciliu și telemuncă:

  • Furnizarea instrumentelor de tehnologie, informare și comunicare, precum și a echipamentelor de lucru sigure necesare pentru munca la distanță și telemuncă, cu excepția cazului în care angajatul și angajatorul au altă înțelegere.
  • Instalarea, testarea și utilizarea echipamentului de lucru necesar, cu excepția cazului în care angajatul și angajatorul au altă înțelegere.
  • Asigurarea condițiilor pentru a asigura pregătirea adecvată în domeniul securității și sănătății la locul de muncă a angajatului care efectuează munca la domiciliu și telemuncă cu instrucțiunile specifice postului și utilizarea echipamentelor.

Contactați echipa RSGE pentru măsuri precum introducerea de noi echipamente de lucru sau introducerea de noi proceduri de operare specifice în munca la domiciliu și telemuncă!