noiembrie 4, 2023

Lupta împotriva hărțuirii la locul de muncă aduce noutăți în materie de legislație

Lupta împotriva hărțuirii la locul de muncă aduce noutăți legislative concepute pentru a consolida drepturile angajaților, a clarifica responsabilitățile angajatorilor și a facilita investigarea și sancționarea agresiunilor.

Hărțuirea la locul de muncă a fost mult timp o problemă semnificativă în mediul de lucru, afectând nu doar bunăstarea angajaților, ci și performanța organizațiilor.

Lupta împotriva hărțuirii a însemnat eforturi semnificative

Conform specialiștilor RSGE, în ultimii ani s-au făcut eforturi semnificative pentru a aborda și preveni hărțuirea la locul de muncă prin intermediul reformelor legislative.

Aceste schimbări reprezintă un progres esențial în lupta împotriva hărțuirii la locul de muncă și promovează o cultură a respectului și a incluziunii în organizații.

Ele oferă angajaților mai multă siguranță și protecție împotriva comportamentelor inacceptabile.

În acest context, vom explora mai în detaliu câteva dintre cele mai notabile aspecte ale acestei legislații și impactul lor în cadrul locurilor de muncă.

Resurse Umane

Resurse Umane

Extinderea definirii hărțuirii la locul de muncă

  • Una dintre cele mai semnificative noutăți legislative în lupta împotriva hărțuirii a fost extinderea definirii modului de agresiune sau discriminare la locul de muncă.

◦ Multe jurisdicții au revizuit și actualizat definiția hărțuirii pentru a include și alte forme de hărțuire, cum ar fi hărțuirea bazată pe gen, rasă, religie, orientare sexuală, vârstă și statutul de handicap.

Această extindere a definiției a avut ca scop să acopere o gamă mai largă de situații de hărțuire și să asigure că toți angajații sunt protejați.

◦ În plus, au fost stabilite termene clare pentru raportarea și investigarea actelor de hărțuire.

Legislația nouă a impus angajatorilor să adopte proceduri și politici clare pentru a permite angajaților să raporteze incidente de hărțuire într-un mod confidențial și sigur.

De asemenea, au fost stabilite termene stricte pentru investigarea acestor rapoarte, pentru a asigura că angajații nu sunt lăsați în situații de hărțuire fără o soluție promptă.

Extinderea răspunderii angajatorilor și sancțiuni mai aspre pentru hărțuitori

  • O altă noutate importantă în legislație a fost extinderea răspunderii angajatorilor în lupta împotriva hărțuirii.

În trecut, angajatorii puteau să se disculpe sau să-și minimizeze răspunderea pentru hărțuirea comisă de angajați afirmând că nu au știut de aceasta, amintesc experții RSGE.

Cu toate acestea, legislația nouă a introdus conceptul de răspundere strictă, ceea ce înseamnă că angajatorii pot fi responsabili pentru hărțuirea comisă de angajați indiferent dacă au cunoștință sau nu despre aceasta.

Această schimbare a fost concepută pentru a încuraja angajatorii să adopte măsuri mai riguroase pentru a preveni și a sancționa hărțuirea la locul de muncă.

  • Legislația nouă privind lupta împotriva hărțuirii a introdus și sancțiuni mai aspre pentru hărțuitori. În trecut, sancțiunile pentru hărțuire erau adesea relativ blânde și nu reușeau să descurajeze comportamentul hărțuitor.

Cu toate acestea, în prezent, hărțuitorii pot fi supuși unor sancțiuni mai severe, inclusiv amenzi financiare substanțiale, pedepse penale și chiar interzicerea de a lucra în anumite domenii sau organizații.

Aceste sancțiuni mai aspre sunt menite să trimită un mesaj clar că hărțuirea nu va fi tolerată.

Alte schimbări legislative în lupta împotriva hărțuirii

Soluții pentru prevenirea hărțuirii

Soluții pentru prevenirea hărțuirii

  • Un alt aspect important al legislației noi în lupta împotriva hărțuirii este accentul pe prevenirea oricărui act de agresiune sau discriminare la locul de muncă.

Angajatorii sunt acum obligați să implementeze programe de prevenire a hărțuirii și să ofere formare regulată angajaților pentru a-i educa cu privire la hărțuire și la modul în care să o raporteze.

Prin promovarea culturilor organizaționale mai sănătoase și mai incluzive, aceste măsuri au ca scop să prevină hărțuirea înainte ca ea să aibă loc.

  • În plus, există dispoziții specifice pentru protecția plângerilor împotriva hărțuirii. Angajații care raportează hărțuire nu pot fi supuși represaliilor sau concedierii ca urmare a plângerii lor.

Legea acordă protecții speciale acestor angajați pentru a-i asigura că nu vor suferi consecințe negative pentru curajul lor de a denunța hărțuirea.

  • Un alt aspect important al noilor legi este extinderea jurisdicției pentru a include și hărțuirea online și pe rețelele sociale în legătură cu locul de muncă.

În era digitală, hărțuirea s-a extins și în mediul online, iar legislația a fost actualizată pentru a aborda această problemă.

Aceasta înseamnă că angajații pot fi protejați nu doar de hărțuirea fizică sau verbală la locul de muncă, ci și de hărțuirea online și cibernetică.

Vino în magazinul SSMescu și alege stingătorul P6 cu pulbere ABC pentru mai multă protecție în compania ta!

Un mediu de lucru mai sigur și mai incluziv pentru toți angajații

Legislația privind lupta împotriva hărțuirii la locul de muncă a evoluat semnificativ în ultimii ani pentru a aborda o problemă serioasă care afectează angajații și organizațiile.

Legislația se adaptează la noile realități ale hărțuirii online și pe rețelele sociale, un pas semnificativ în direcția asigurării unui mediu de lucru mai sigur și mai incluziv pentru toți angajații.

Solicitați inspectorilor RSGE oferta de servicii în privința resurselor umane pentru a afla și alte noutăți legislative în domeniul securitate și sănătate în muncă!