mai 17, 2024

Hărțuirea și violența asupra femeilor la locul de muncă: o realitate persistentă

Hărțuirea și violența asupra femeilor nu sunt probleme noi în lumea actuală, adesea fiind cele mai afectate de aceste fenomene.

Formele de agresiune nu se limitează la aspectele fizice sau verbale, ci pot include și hărțuirea sexuală, o problemă serioasă cu impact devastator asupra angajatelor.

Hărțuirea și violența asupra femeilor au consecințe negative

Hărțuirea și violența asupra femeilor pot lua multe forme, de la comentarii inadecvate și gesturi obscene până la solicitări sexuale nedorite sau chiar agresiuni fizice, explică experții RSGE.

  • Pentru multe femei, hărțuirea sexuală la locul de muncă creează un mediu de lucru toxic și intimidează, afectându-le capacitatea de a-și desfășura activitățile în mod eficient și provocând stres și anxietate severe.

Acest lucru poate avea consecințe negative asupra sănătății mentale și emoționale a victimelor și poate compromite cariera lor profesională și bunăstarea generală.

Deși progrese au fost făcute în sensul conștientizării și combaterii acestor fenomene, este nevoie de eforturi continue pentru a asigura că toți angajații se simt în siguranță și respectați în mediul lor profesional.

Resurse Umane

Resurse Umane

Gestionarea hărțuirii și a violenței la locurile de muncă

Este important ca organizațiile să trateze cu seriozitate aceste probleme și să adopte măsuri concrete pentru a preveni și a gestiona hărțuirea și violența asupra femeilor la locul de muncă.

Specialiștii subliniază că violența domestică este o problemă care afectează și mediul profesional. Astfel, hărțuirea și violența nu se opresc la ușa casei, ci se extind și în spațiul de lucru.

Este important să se conștientizeze că femeile care sunt supuse violenței domestice pot suferi și la locul de muncă:

-fie direct, prin agresiunea partenerilor abuzivi;

-fie indirect, prin impactul psihologic și emoțional al violenței asupra stării lor mentale.

Norme și reguli la nivel european privind hărțuirea și violența asupra femeilor

  • Experții RSGE subliniază că, în multe țări europene și la nivel global, există cadre juridice și politice care urmăresc să combată hărțuirea și violența asupra femeilor.

Directivele Uniunii Europene pun accent pe prevenirea și combaterea hărțuirii și violenței, impunând un set de norme și reguli pe care statele membre trebuie să le implementeze.

  • La nivel național, legi și reglementări specifice oferă și ele protecție împotriva acestor forme de abuz. Cu toate acestea, este evident că legislația singură nu este suficientă pentru a rezolva aceste probleme.

Este necesar ca organizațiile să adopte măsuri concrete și eficiente pentru a sprijini supraviețuitorii și pentru a preveni astfel de comportamente abuzive.

În acest sens, există anumite acțiuni pe care companiile le pot întreprinde pentru a asigura un mediu de lucru sigur și respectuos.

Măsuri concrete și eficiente adoptate de organizații

Sesiuni de sensibilizare a angajaților

Sesiuni de sensibilizare a angajaților

  1. Politici și proceduri clare: Implementarea unor politici clare privind hărțuirea și violența asupra femeilor la locul de muncă este esențială.

Aceste politici ar trebui să fie comunicate tuturor angajaților și să includă proceduri de raportare și de investigare a incidentelor.

  1. Sensibilizare și formare: Organizarea de sesiuni de sensibilizare și formare pentru angajați și pentru cadrele manageriale poate ajuta la:

-creșterea gradului de conștientizare;

-încurajarea unei culturi organizaționale care nu tolerează astfel de comportamente.

  1. Sprijin și resurse: Asigurarea accesului la resurse și servicii de sprijin pentru angajații afectați de hărțuire sau violență este esențială.

Profesioniștii RSGE precizează că acest sprijin poate include consiliere, asistență juridică sau acces la programe de protecție.

  1. Promovarea diversității și incluziunii: Încurajarea unei culturi de lucru care promovează diversitatea și incluziunea poate contribui la crearea unui mediu mai sigur și mai respectuos pentru toți angajații.

Politici și practici pentru un mediu de lucru sigur și respectuos

Hărțuirea și violența asupra femeilor la locul de muncă reprezintă o problemă serioasă, care necesită o abordare complexă din partea organizațiilor.

Este responsabilitatea atât a guvernelor, cât și a companiilor să ia măsuri eficiente pentru a proteja femeile și toți angajații împotriva acestor forme de abuz.

Solicitați inspectorilor RSGE elaborarea unor politici și practici care promovează un mediu de lucru sigur și respectuos, pentru a contribui la eliminarea acestei realități persistente!