august 3, 2023

Hărțuirea morală la locul de muncă, o problemă extrem de serioasă și persistentă

Hărțuirea morală la locul de muncă este o problemă extrem de serioasă și persistentă, fiind una dintre diversele forme de agresiune care pot afecta grav angajații implicați.

Dintre toate formele de agresiune, hărțuirea morală este deosebit de dăunătoare, conducând la deteriorarea condițiilor de muncă ale victimelor și chiar la afectarea carierei lor.

Hărțuirea morală la locul de muncă are impact asupra companiilor

Hărțuirea morală la locul de muncă reprezintă o problemă gravă și îngrijorătoare, cu impact semnificativ asupra bunăstării și productivității angajaților.

Pot avea consecințe devastatoare asupra victimei și pot afecta în mod negativ întreaga echipă de lucru și compania acțiuni precum:

-comentarii verbale;

-gesturi ostile;

-răspândirea de zvonuri false sau insulte prin intermediul tehnologiei.

  • Una dintre formele acestui fenomen nociv este hărțuirea prin insulte și umilirea angajaților printr-un e-mail adresat și altor colegi de-ai săi care poate avea efecte devastatoare și trebuie sancționată în mod ferm.

Prin implementarea unor politici clare și prin promovarea unei culturi a respectului și toleranței, putem crea un mediu de lucru pozitiv și productiv pentru toți angajații.

Resurse umane

Resurse umane

Efectele hărțuirii morale pot afecta psihicul și stima de sine a victimei

Efectele hărțuirii morale sunt profunde și pot afecta psihicul și stima de sine a victimei. Specialiștii RSGE dau un exemplu concludent care ilustrează impactul devastator provocat de hărțuirea morală:

  • Un angajat a fost vizat de un e-mail denigrator trimis de către un fost șef al instituției către colegii săi.

În conținutul e-mailului, acesta a fost acuzat de comportament neadecvat și etichetat cu termeni jignitori și calomnioși.

Angajatul în cauză s-a simțit umilit și intimidat în fața colegilor săi, iar această situație a creat un climat ostil și tensionat la locul de muncă.

În astfel de cazuri, performanța profesională a victimei poate să sufere, iar angajatul poate dezvolta anxietate, stres și chiar depresie.

Politici și proceduri clare în cadrul organizației pentru prevenirea agresiunilor

  • Echipa RSGE subliniază că hărțuirea morală este strict interzisă și reglementată de legislația muncii. Astfel de comportamente afectează individul, imaginea și reputația organizației în ansamblu.

Legislația prevede sancțiuni drastice pentru cei găsiți vinovați de hărțuire, incluzând amenzi considerabile și, în anumite cazuri, chiar pedepse penale.

Pentru a preveni hărțuirea la locul de muncă și pentru a promova un mediu de lucru sănătos și respectuos:

  • Angajatorii trebuie să implementeze politici și proceduri clare în cadrul organizației.

Aceste politici trebuie să definească în mod clar ce constituie hărțuire și să stabilească măsuri concrete pentru prevenirea și gestionarea acestor situații.

  • Este important să se ofere traininguri angajaților pentru conștientizarea și prevenirea hărțuirii la locul de muncă.

Comunicarea deschisă și încrederea în management sunt esențiale pentru ca angajații să se simtă în siguranță și protejați în mediul lor de lucru.

Amenzi considerabile pentru cei care comit hărțuirea morală

Măsuri pentru prevenirea hărțuirii

Măsuri pentru prevenirea hărțuirii

Legislația din România interzice ferm hărțuirea la locul de muncă și prevede sancțiuni severe pentru cei implicați.

Codul Muncii și Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 definesc hărțuirea morală și prevăd amenzi considerabile pentru cei care o comit.

  • În cazul unui angajat care săvârșește acte de hărțuire, amenda poate varia între 10.000 și 15.000 de lei.
  • Angajatorul are responsabilitatea de a lua măsuri pentru prevenirea și combaterea hărțuirii, sub sancțiunea unor amenzi cuprinse între 30.000 și 50.000 de lei.
  • Dacă angajatorul stabilește reguli sau politici interne care încurajează hărțuirea, amenzile aplicabile pot ajunge până la 200.000 de lei.

CNCD (Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării) are autoritatea de a impune angajatorilor plata unor despăgubiri pentru angajații care au fost victime ale hărțuirii morale la locul de muncă.

  • Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi și mai mari, între 100.000 și 200.000 de lei.

Promovarea educației și a conștientizării în rândul angajaților

Pentru a proteja drepturile angajaților și a asigura un mediu de lucru pozitiv, este esențial ca toate instituțiile și angajatorii să:

-promoveze o cultură a respectului;

-implementeze politici și măsuri adecvate pentru a preveni și combate hărțuirea morală la locul de muncă.

Crearea unui climat organizațional prietenos, bazat pe comunicare deschisă și înțelegere reciprocă, va contribui la o mai bună calitate a muncii și la bunăstarea tuturor angajaților.

Totodată, este vital să se sprijine și să se promoveze educația și conștientizarea în rândul angajaților cu privire la hărțuirea la locul de muncă.

Preveniți situațiile nedorite și construiți un mediu de lucru sigur și incluziv alegând colaborarea cu inspectorii RSGE!