aprilie 14, 2024

Cum bullying-ul sau hărțuirea între colegi poate avea consecințe asupra angajaților, dar și asupra organizației

Hărțuirea între colegi la locul de muncă reprezintă o problemă serioasă și complexă care poate afecta atât angajații individuali, cât și întreaga atmosferă de lucru într-o organizație.

Bullying-ul la locul de muncă poate lua mai multe forme, de la comentarii sau gesturi umilitoare până la acțiuni mai directe, precum intimidarea verbală sau chiar fizică.

Hărțuirea între colegi creează un mediu toxic și neproductiv

Este esențial să înțelegem că hărțuirea între colegi la locul de muncă nu se limitează doar la interacțiunile evidente și directe, ci poate fi și subtilă sau indirectă și se manifestă prin:

  • Ignorare
  • Izolare
  • Sabotarea muncii unei persoane.

Conform specialiștilor RSGE, aceste forme de hărțuire pot fi la fel de dăunătoare și pot crea un mediu de lucru toxic și neproductiv.

De aceea, angajatorii trebuie să promoveze o cultură a respectului și să încurajeze angajații să raporteze orice comportament inacceptabil.

Prin abordarea proactivă și gestionarea adecvată a cazurilor de hărțuire, organizațiile pot contribui la crearea unui mediu de lucru mai sigur și mai sănătos pentru toți angajații.

Resurse Umane

Resurse Umane

Bullying-ul poate avea consecințe grave pentru sănătatea și bunăstarea angajaților

Este important să recunoaștem că aceste comportamente nu sunt doar neplăcute, ci pot avea consecințe grave pentru sănătatea și bunăstarea angajaților.

Hărțuirea între colegi la locul de muncă poate crea un mediu în care angajații se simt nesiguri, stresați și lipsiți de încredere.

Experții RSGE spun că sunt afectate performanța individuală a angajaților, relațiile între colegi și climatul general de lucru în organizație.

Bullying-ul poate duce la absenteism crescut, demotivare și chiar la plecarea angajaților talentați.

Pe lângă impactul emoțional și psihologic asupra angajaților, hărțuirea poate duce la scăderea moralului, scăderea productivității și creșterea ratei de absenteism.

Astfel de efecte negative pot afecta grav cultura organizațională și relațiile de lucru în cadrul echipei.

Hărțuirea între colegi duce la consecințe legale și financiare pentru organizație

Pe plan legal, ignorarea sau minimalizarea problemelor de hărțuire la locul de muncă poate expune organizația la riscuri legale și financiare considerabile.

  • Legislația privind sănătatea și securitatea la locul de muncă pune pe angajatori responsabilitatea de a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos pentru toți angajații.

Neglijarea acestei responsabilități poate atrage sancțiuni legale, amenzi substanțiale și poate avea un impact negativ asupra reputației și imaginii organizației în fața publicului și a comunității de afaceri.

Prin urmare, este imperativ ca angajatorii să trateze serios toate aspectele legate de hărțuirea între colegi și să adopte măsuri adecvate pentru a preveni și gestiona aceste situații sensibile.

Prevenirea și gestionarea eficientă a hărțuirii la locul de muncă

Hărțuirea afectează angajații

Hărțuirea afectează angajații

  • Hărțuirea între colegi la locul de muncă poate avea consecințe devastatoare nu doar pentru victime, ci și pentru organizație în ansamblu.
  • Pentru a preveni și gestiona eficient bullying-ul, trebuie ca angajatorii să dezvolte și să implementeze politici și programe clare împotriva hărțuirii.

Aceste politici ar trebui să definească clar ce constituie hărțuirea și să ofere proceduri clare pentru raportarea și gestionarea cazurilor de hărțuire.

Conform profesioniștilor RSGE, managerii împreună cu personalul din departamentul resurse umane ar trebui să prevadă în politici consecințe clare pentru cei care încalcă regulile stabilite.

  • Angajatorii ar trebui să ofere formare și conștientizare periodică pentru toți angajații cu privire la cazurile de bullying și la modul în care pot contribui la crearea unui mediu de lucru respectuos și inclusiv.

O cultură organizațională bazată pe respect, încredere și comunicare deschisă poate ajuta la prevenirea și gestionarea eficientă a hărțuirii la locul de muncă.

Ce concluzii au specialiștii în resurse umane

Hărțuirea între colegi la locul de muncă este o problemă gravă care poate avea consecințe negative asupra angajaților și organizației în ansamblu.

Prin abordarea proactivă și implementarea unor politici și programe eficiente împotriva hărțuirii, angajatorii pot contribui la crearea unui mediu de lucru sigur, sănătos și productiv pentru toți angajații lor.

Aflați părerea inspectorilor în resurse umane ai RSGE despre cum pot fi gestionate eficient cazurile de agresivitate în compania dumneavoastră!