decembrie 11, 2023

Gestionarea hărțuirii la locul de muncă prin analiza detaliată a comportamentelor abuzive

Gestionarea hărțuirii la locul de muncă reprezintă o problemă semnificativă care afectează din ce în ce mai mulți angajați în mediul profesional contemporan.

Într-o societate orientată către performanță și succes, adoptarea comportamentelor abuzive la locul de muncă poate avea consecințe grave asupra bunăstării angajaților.

Gestionarea hărțuirii la locul de muncă cu ajutorul experților

Specialiștii RSGE în resurse umane s-au concentrat în acest articol pe identificarea și analiza comportamentelor abuzive la locul de muncă, având la bază criteriile stabilite de experți în domeniu.

În continuarea analizei comportamentelor abuzive, este evident că gestionarea hărțuirii la locul de muncă nu este doar o problemă individuală, ci afectează întregul organism organizațional.

Impactul agresiunilor nu se oprește la nivelul victimelor, ci se extinde asupra eficienței și productivității întregului colectiv.

Prin urmare, este crucial să înțelegem profunzimea acestui fenomen și să identificăm soluții sustenabile pentru prevenirea și gestionarea acestuia.

Într-o lume în care diversitatea și incluziunea sunt tot mai recunoscute ca elemente cheie pentru succesul organizațional, hărțuirea la locul de muncă reprezintă o piedică majoră în calea atingerii acestor obiective.

O introducere riguroasă a unor politici anti-hărțuire, susținută de programe de formare și educație pentru angajați, poate contribui la construirea unei culturi organizaționale bazate pe respect și echitate.

Resurse Umane

Resurse Umane

Acțiuni care vizează împiedicarea victimei de a se exprima

Pe lângă politica anti-hărțuire, promovarea sănătății mintale la locul de muncă este esențială pentru a oferi resursele necesare angajaților pentru a face față presiunilor și stresului.

  • Unul dintre aspectele întâlnite în gestionarea hărțuirii la locul de muncă este adoptarea unor comportamente menite să împiedice victima de a se exprima liber și să influențeze negativ mediul de lucru.

Aceste comportamente pot fi variate și pot afecta direct sau indirect capacitatea unei persoane de a-și desfășura activitatea într-un mod sănătos și productiv.

  • În cadrul hărțuirii, un comportament des întâlnit este refuzul posibilității de exprimare. Acesta se poate materializa prin superiorii ierarhici care îi negă victimei accesul la dialog și la exprimarea opiniei sale.

Refuzul de a asculta poate contribui la marginalizarea victimei și la subminarea sentimentului său de valoare în cadrul organizației.

Forme de hărțuire care afectează victimele

  • O altă formă de hărțuire constă în frecventa întrerupere a victimei în timp ce vorbește. Această practică nu doar afectează comunicarea eficientă, dar poate crea și un climat de nesiguranță și frustrare pentru individ.

În același registru, colegii care împiedică victima să se exprime, folosindu-se de țipete, jigniri sau critici active, adaugă intensitate hărțuirii, compromițând relațiile interpersonale și climatul general al echipei.

  • Critica activității victimei și a vieții sale private reprezintă alte modalități subtile, dar puternice, întâlnite în gestionarea hărțuirii la locul de muncă.

Aceste acțiuni pot afecta încrederea în sine a individului și pot genera un sentiment de vulnerabilitate în mediul profesional.

  • Mai mult, terorizarea prin apeluri telefonice și amenințările verbale sau scrise contribuie la creșterea presiunii psihologice asupra victimei, având un impact direct asupra stării sale de bine.
  • Refuzul contactului vizual, gesturile de respingere și ignorarea prezenței victimei sunt comportamente subtile, dar semnificative, în cadrul hărțuirii.

Acestea pot crea un sentiment de izolare și excludere, contribuind la crearea unui mediu de lucru ostil și neprietenos.

Gestionarea hărțuirii la locul de muncă prin programe de formare

Terorizarea prin apeluri telefonice

Terorizarea prin apeluri telefonice

Identificarea și conștientizarea comportamentelor abuzive reprezintă un pas esențial în gestionarea hărțuirii la locul de muncă.  Organizațiile sunt chemate să:

-implementeze politici clare împotriva hărțuirii;

-ofere programe de formare pentru angajați;

-susțină o cultură organizațională care promovează respectul și colaborarea.

Este imperativ ca superiorii și liderii organizației să fie sensibili la semnalele hărțuirii și să răspundă prompt pentru a preveni agravarea situației.

Implementarea unor canale eficiente pentru raportarea și gestionarea hărțuirii la locul de muncă este esențială pentru a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos.

Pe lângă aceasta, promovarea sănătății mentale la locul de muncă și implementarea unor programe de wellness pot contribui la prevenirea hărțuirii și la îmbunătățirea stării de bine a angajaților.

Dreptul angajaților la un mediu de lucru respectuos și susținător

Fiecare angajat are dreptul la un mediu de lucru respectuos și susținător, iar responsabilitatea de a construi acest mediu revine întregii organizații.

Inspectorii în resurse umane s-au dedicat investigării profunde a comportamentelor abuzive menționate, oferind soluții și recomandări pentru prevenirea și gestionarea hărțuirii la locul de muncă.

Organizațiile pot să fie pioniere în crearea unor medii de lucru care încurajează deschiderea, comunicarea și colaborarea între angajați sau între angajați și angajatori.

Colaborați cu inspectorii RSGE, care au experiență în gestionarea conflictelor la locul de muncă, pentru a contracara efectele negative ale hărțuirii!