aprilie 9, 2024

Care sunt factorii de risc pentru violență la locul de muncă și cum pot angajatorii proteja angajații

Factorii de risc pentru violență la locul de muncă reprezintă o problemă serioasă și complexă care poate afecta angajații într-o varietate de domenii și industrii.

Este esențial ca angajatorii să identifice și să gestioneze aceste riscuri pentru a asigura un mediu de lucru sigur și protejat pentru toți angajații.

Factorii de risc pentru violență, în atenția angajatorilor

Violența la locul de muncă reprezintă o problemă serioasă și complexă care poate afecta angajații într-o varietate de domenii și industrii.

Specialiștii RSGE precizează că anumiți factori legați de muncă, procese și interacțiuni pot crește riscul de violență.

Angajatorii pot reduce semnificativ factorii de risc pentru violență la locul de muncă și pot crea un mediu de lucru mai sănătos și mai sigur prin:

-implementarea unor politici și proceduri adecvate;

-formare și educație pentru angajați;

-promovarea unei culturi organizaționale de respect și colaborare.

Este imperativ ca angajatorii să recunoască și să abordeze acești factori pentru a proteja siguranța și bunăstarea angajaților lor.

Angajamentul angajatorilor față de prevenirea violenței la locul de muncă este reprezentat de implementarea măsurilor adecvate de securitate și formare.

Resurse Umane

Resurse Umane

Principalii factori de risc ce pot fi gestionați

Iată o analiză privind factorii de risc pentru violență și modul în care aceștia pot fi gestionați:

 1. Interacțiunea cu publicul sau clienții

Angajații care interacționează direct cu publicul sau clienții, pot fi expuși la riscuri mai mari de violență, deoarece pot întâlni persoane instabile sau volatile.

Exemple: personalul din vânzări, casierii sau lucrătorii din industria ospitalității.

 1. Manipularea banilor sau medicamentelor

Profesii care implică manipularea banilor, medicamentelor sau a altor valori pot fi considerate vulnerabile la infracțiuni și acte de violență, deoarece acestea pot atrage atenția infractorilor.

 1. Sarcinile de executare sau inspectare

Angajații care desfășoară activități de execuție sau inspecție, cum ar fi angajații guvernamentali sau cei din domeniul construcțiilor, pot fi expuși la riscuri de violență din partea celor afectați de deciziile lor.

 1. Furnizarea de servicii sau îngrijire

Profesii care implică furnizarea de servicii, îngrijire, consiliere sau educație, precum personalul medical sau profesorii, pot fi expuse la riscuri de violență de la cei cu care interacționează.

Factorii de risc pentru violență în medii izolate sau în familie

 1. Lucrul singur sau în medii izolate

Angajații care lucrează singuri sau în medii izolate, cum ar fi recepționerii de noapte sau lucrătorii din zonele de depozitare, pot fi mai vulnerabili la atacuri sau comportamente violente.

 1. Lucrul în locuri cu risc crescut de infracțiuni

Locațiile geografice ale locurilor de muncă pot influența factorii de risc pentru violență. Clădirile sau întreprinderile situate în apropierea zonelor cu risc crescut de infracțiuni pot fi expuse la riscuri mai mari.

Violența la locul de muncă

Violența la locul de muncă

 1. Expunerea la violența în familie

Sunt cazuri când violența la locul de muncă este legată de violența în familie sau de comportamente abuzive ale unor persoane din afara serviciului, cum ar fi membrii familiei angajaților sau partenerii de viață.

Cum pot angajatorii proteja angajații

Angajatorii au responsabilitatea de a proteja angajații împotriva pericolelor provocate de factorii de risc pentru violență la locul de muncă.

Conform experților RSGE, aceștia pot lua mai multe măsuri preventive, inclusiv:

 • Dezvoltarea și comunicarea politicii organizaționale privind prevenirea hărțuirii și violenței la locul de muncă.
 • Furnizarea de formare adecvată și educație pentru angajați cu privire la recunoașterea și gestionarea situațiilor de risc.
 • Implementarea unor măsuri de securitate suplimentare, cum ar fi instalarea de sisteme de securitate sau supraveghere.
 • Crearea unui mediu de lucru deschis și comunicativ, în care angajații se simt confortabil raportând incidentele de violență sau hărțuire.
 • Asigurarea de sprijin și resurse pentru angajații afectați de violență, inclusiv consiliere și asistență juridică, dacă este necesar.

Evaluarea riscurilor pentru minimizarea cazurilor de violență

Instruirea și educația constantă privind practicile de siguranță și promovarea unei culturi organizaționale în companie pun accentul pe sănătatea și siguranța angajaților.

Prin abordarea proactivă a factorilor de risc și implementarea unor măsuri adecvate de prevenire, angajatorii pot contribui la crearea unui mediu de lucru sigur și protejat pentru toți angajații lor.

Solicitați inspectorilor în resurse umane ai RSGE evaluarea riscurilor pentru minimizarea cazurilor de violență în instituția dumneavoastră!