martie 28, 2024

Existența fenomenului bullying la locul de muncă, o amenințare inacceptabilă la adresa sănătății și bunăstării

Existența fenomenului bullying, în esență, înseamnă comportamentul abuziv care poate cauza daune fizice și mentale, caracterizat prin repetiție și persistență, spre deosebire de incidentele izolate de agresiune.

Acest comportament toxic poate afecta grav starea de sănătate și bunăstarea emoțională a victimelor sale, creând un mediu de lucru nesigur și tensionat.

Existența fenomenului bullying, un tipar de comportament

Bullying-ul nu se manifestă ca un incident singular, ci ca un tipar de comportament care se desfășoară în mod constant și sistematic în timp.

Conform cercetărilor efectuate de specialiștii RSGE, victimele de bullying se confruntă adesea cu comportamente abuzive sau intimidante în mod repetat, ceea ce le afectează negativ:

-starea de sănătate fizică și mentală;

-performanța la locul de muncă;

-calitatea vieții în general.

Această persistență a comportamentului abuziv face dificilă gestionarea și combaterea bullying-ului la locul de muncă, deoarece necesită o abordare sistematică și coerentă din partea organizației.

Existența fenomenului bullying este întotdeauna intenționată și de durată, cu scopul de a domina și de a provoca teamă unei persoane percepută ca fiind mai vulnerabilă.

Resurse Umane

Resurse Umane

Combaterea riguroasă a bullying-ului, un imperativ moral și organizațional

Acest tip de comportament apare frecvent în medii private și este generat de către persoane împotriva cărora poate fi dificil de găsit dovezi, de obicei, o persoană cu o poziție superioară față de victima sa.

Existența fenomenului bullying devine și mai dificilă de abordat atunci când cei care îl comit de multe ori acționează conform regulilor și politicilor stabilite de organizația lor.

Pentru multe companii, eliminarea acestei probleme este încă un obiectiv îndepărtat, deoarece reclamațiile sunt rareori luate în considerare, fiind considerate fie „minore”, fie lipsite de legitimitate.

Organizațiile trebuie să acționeze prompt și meticulos, prin investigarea obiectivă a reclamațiilor într-o manieră transparentă, pentru a valida seriozitatea cu care sunt primite astfel de plângeri.

Implementarea schimbărilor necesare pentru a combate existența fenomenului bullying

Este esențial ca liderii și managerii să trateze cu seriozitate orice semnal de bullying și să asigure că angajații se simt în siguranță și protejați, menționează experții în resurse umane ai RSGE.

Cu toate că bullying-ul la locul de muncă este o realitate, există și motive de speranță. În ultima vreme, nivelul de conștientizare asupra acestui fenomen a crescut, inclusiv în România.

  • Anumite companii ar putea fi obligate să facă modificări semnificative pentru a aborda adecvat acest tip de comportament agresiv.
  • Multe dintre ele au luat deja măsurile necesare pentru a combate existența fenomenului bullying și continuă să facă acest lucru pentru a asigura un mediu armonios și productiv.

Politici clare și transparente împotriva bullying-ului

Bullying în mediu privat

Bullying în mediu privat

Combaterea bullying-ului la locul de muncă necesită un efort colectiv și constant din partea întregii organizații.

În primul rând, este esențial să existe politici clare și transparente împotriva bullying-ului, iar acestea trebuie să fie comunicate și aplicate consecvent în toate nivelurile organizaționale.

  • Trainingurile periodice pentru angajați și manageri sunt vitale pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a oferi instrumentele necesare pentru identificarea, raportarea și gestionarea cazurilor de bullying.

Aceste sesiuni de instruire ar trebui să includă informații despre existența fenomenului bullying, impactul lui și procedurile interne pentru raportarea și gestionarea incidentelor de agresiune.

  • De asemenea, este important să se creeze un mediu în care angajații se simt încurajați și îndreptățiți să raporteze orice comportament abuziv sau neadecvat.

Acest lucru poate fi realizat prin stabilirea unor căi de comunicare sigure și confidențiale, precum și prin promovarea unei culturi organizaționale bazate pe respect, încredere și colaborare.

Informații complete, oferite de specialiști

În concluzie, existența fenomenului bullying la locul de muncă este o problemă serioasă care afectează nu doar indivizii, ci și întreaga organizație.

Este imperativ ca organizațiile să acționeze ferm împotriva acestui fenomen, asigurând un mediu de lucru sigur, respectuos și productiv pentru toți angajații.

Prin implementarea politicilor și practicilor adecvate și prin promovarea unei culturi organizaționale sănătoase, putem construi un viitor în care bullying-ul la locul de muncă să devină o amintire tristă din trecut.

Accesați pagina de contact a RSGE, completați formularul, iar inspectorii noștri vă vor oferi informații complete referitoare la măsurile pe care le puteți lua împotriva formelor de agresiune!