noiembrie 30, 2022

Încălcarea drepturilor angajaților duce la conflictele de muncă

Conflictele de muncă sunt dispute care apar de obicei în jurul termenilor unui contract de muncă, a unui proces de reprezentare sindicală, a unei proceduri de plângere sau a unui proces de negociere colectivă.

Conflictele de muncă pot perturba locurile de muncă astfel încât angajații să piardă salariile și oportunitățile profesionale, iar angajatorii să aibă probleme cu productivitatea muncii care pot duce la pierderi de venituri sau chiar faliment.

Conflictele de muncă înseamnă contradicții între personal și conducere

Angajatorii trebuie să gestioneze moralul angajaților la locul de muncă și problemele de productivitate cauzate de disputele apărute, care pot duce la pierderi de venituri și, în unele cazuri, la falimentul companiei.

Politicile moderne de muncă oferă angajatorilor și angajaților căi de soluționare a disputelor pentru a preveni perturbările severe, cum ar fi crizele și blocadele în rândul lucrătorilor care se confruntă cu conflictele de muncă.

Conform inspectorilor RSGE, conflictele de muncă pot apărea atunci când un acord de negociere colectivă este în curs de negociere sau este pe cale să expire, iar personalul și conducerea sunt în contradicție cu termenii acordului.

Potrivit legislației muncii, un conflict la locul de muncă este orice dezacord cu privire la termenii, mandatul sau condițiile de angajare sau activități care sunt protejate de o asociație sau un reprezentant al lucrătorilor.

Disputa contractuală apare la negocierea salariilor și a beneficiilor

conflictele de muncă 2

Litigiile la locul de muncă sunt cea mai frecventă sursă de comunicare greșită între sindicate și conducere, deși disputele pot începe chiar înainte de formarea unui sindicat.

Acest lucru s-ar putea întâmpla, de exemplu, dacă conducerea refuză să recunoască reprezentanții angajaților sau se amestecă într-un alt mod în formarea unui sindicat sau în alegerea reprezentanților sindicali.

În urma cercetărilor efectuate de RSGE în diferite companii, s-a constatat că cele mai frecvente dispute la locul de muncă sunt legate de negocierile privind salariile și beneficiile acordate angajaților. Acest tip de dispută se numește dispută contractuală.

Pe lângă disputele contractuale, conflictele moderne la locul de muncă pot apărea atunci când un angajat sau un reprezentant sindical se plânge angajatorului deoarece consideră că angajatorul a încălcat un contract colectiv de muncă.

Angajatorii și angajații sunt încurajați să colaboreze pentru a găsi o soluție

Când apare o problemă la locul de muncă, sindicatul și angajatorul se întâlnesc pentru a găsi o soluție. Legea națională privind relațiile la locul de muncă încurajează angajatorii și angajații să colaboreze pentru a găsi o soluție reciproc agreabilă.

Cu toate acestea, conflictele de muncă se pot agrava dacă părțile ajung în impas. Ambele părți sunt de acord că discuțiile ulterioare sunt inutile, deoarece nu sunt în măsură să găsească o soluție voluntară.

Când apare un impas, niciuna dintre părți nu găsește o rezolvare a problemelor. În anumite situații, un angajator poate impune un blocaj sau sindicatul poate cere o revoltă a muncitorilor sau o grevă.

Conflictele de muncă și hărțuirea la locul de muncă sunt două dintre cele mai recunoscute și mediatizate tipuri de dispute la locul de muncă și devin din ce în ce mai frecvente. Aceste greve de muncă perturbă locurile de muncă din orice unitate.

Arbitrajul și adjudecarea administrativă, proceduri alternative de soluționare a litigiilor

Dacă scopul unei greve este să preseze un angajator să facă o concesie financiară, fie că este vorba de salarii mai mari, ore de lucru reduse sau condiții de muncă mai bune, atunci participanții la grevă se numesc greviști economici.

În acest tip de litigii, angajatorul are voie să angajeze înlocuitori permanenți pentru angajații care refuză să soluționeze litigiile și să îi concedieze odată ce conflictele de muncă au fost rezolvate.

Legislația interzice angajatorilor să folosească din nou practici nefaste la locul de muncă și acordă angajaților dreptul la reintegrare condiționată. Experții RSGE în resurse umane spun că aceștia pot fi înlocuiți doar cu lucrători temporari.

Litigiile juridice ajung în instanță atunci când părțile nu pot ajunge la un acord. Angajații folosesc un proces ca mecanism legal de guvernare pentru a preveni comportamentul ilegal la locul de muncă și pentru a rezolva conflictele de muncă.

Cu toate acestea, litigiile de muncă sunt cel mai frecvent rezolvate în afara sălii de judecată prin proceduri alternative de soluționare a litigiilor, cum ar fi arbitrajul și adjudecarea administrativă.

Acordați beneficii angajaților cu ajutorul echipamentelor individuale de protecție!

Agențiile guvernamentale oferă soluții pentru rezolvarea conflictelor

Atunci când medierea nu poate fi efectuată, conflictele de muncă pot trece la o adjudecare administrativă. Părțile permit agențiilor guvernamentale să ofere o ultimă linie de atac pentru rezolvarea conflictului printr-o decizie administrativă.

Cea mai eficientă soluționare a litigiilor este cea care maximizează cel mai bun rezultat posibil pentru toate părțile. O alternativă de program pentru soluționarea litigiilor ajută părțile în rezolvarea cazurilor aflate pe rol în dosarul administrativ.

În anumite situații, părțile se angajează în discuții confidențiale în mod voluntar și sunt libere să își retragă participarea în orice moment. Dacă ambele părți sunt de acord, termenii rezoluției sunt revizuiți și puși în aplicare între părți.

Consultați specialiștii HR ai RSGE pentru mai multe detalii privind conflictele de muncă și găsirea de soluții pentru rezolvarea lor!