ianuarie 3, 2023

Când apar conflicte de muncă, moralul angajaților este afectat și scade productivitatea muncii

Conflicte de muncă apar atunci când există dezacorduri privind drepturile la locul de muncă. Locurile de muncă pot fi perturbate de aceste conflicte de muncă, iar angajații pot pierde posibilități de salariu și carieră.

Legislația modernă a muncii oferă angajatorilor și angajaților o serie de alternative pentru soluționarea disputelor pentru a preveni perturbările grave în cadrul forței de muncă ce se confruntă cu conflicte.

Din ce cauze apar conflicte de muncă?

Disputele dintre angajator și angajat se concentrează frecvent pe prevederile unui contract de muncă, reprezentarea sindicală, procedurile de reclamație sau procesul propriu-zis de negociere colectivă.

Angajatorii trebuie să facă față, de asemenea, dificultăților legate de conflicte de muncă ce pot afecta moralul angajaților la locul de muncă și productivitatea, ceea ce poate duce la pierderi de venituri și, în unele cazuri, la eșec.

Conform legislației muncii, „conflicte de muncă” înseamnă orice neînțelegere asupra termenilor, condițiilor sau mandatului de muncă sau asupra activității protejate legate de asociere sau reprezentare sindicală.

Negocierile privind salariile și beneficiile, principala sursă de conflicte de muncă

negocierile colective

negocierile colective

Deși dezacordurile dintre sindicate și managementul forței de muncă sunt cea mai frecventă sursă pentru orice conflicte de muncă, angajatorii le pot declanșa înainte de înființarea unui sindicat.

Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, în cazul în care conducerea refuză să recunoască reprezentanții angajaților sau împiedică în alt mod formarea unui sindicat sau alegerea funcționarilor acestuia.

Atunci când un contract colectiv este în curs de negociere sau este pe cale să expire, iar personalul și conducerea nu se pot pune de acord cu privire la prevederile noului acord, apar conflicte de muncă.

Plângerea este protestul oficial al sindicatelor

Conflicte de muncă moderne pot apărea în afara disputelor contractuale atunci când un angajat sau un reprezentant al sindicatului depune o plângere.

Deoarece acesta consideră că angajatorul nu respectă un contract colectiv care a fost încheiat, sunt posibile conflicte de muncă.

Un protest oficial cu privire la modul în care un angajator folosește un contract colectiv este cunoscut ca o plângere.

Sindicatul poate depune o plângere dacă un angajat care face obiectul unui contract colectiv este concediat și sindicatul se opune.

Reclamația este prezentată angajatorului ca o plângere formală prin care se constată problemele pe care le are sindicatul cu aplicarea de către companie a contractului preexistent.

Când există un conflict de muncă, sindicatul și angajatorul se întâlnesc pentru a găsi o soluție.

Legea națională a relațiilor de muncă promovează cooperarea între companii și angajați pentru a ajunge la o concluzie corectă.

Totuși, dacă părțile nu pot ajunge la o soluție, conflictul de muncă se poate agrava.

Ambele părți recunosc că au ajuns într-un impas, iar continuarea conversațiilor ar fi inutilă, deoarece nu pot ajunge la un acord consensual.

Părțile sunt blocate în această situație, potrivit instanțelor, în ciuda eforturilor lor

oprirea activității sau grevă

oprirea activității sau grevă

Angajatorii pot modifica unilateral contractul colectiv de muncă dacă acest lucru se întâmplă în timp ce negocierile sunt în desfășurare, dar numai în anumite limite.

O practică de muncă neloială ar fi dacă un angajator ar refuza să accepte un anumit salariu pe care un sindicat l-a propus într-un contract colectiv și apoi le-ar oferi lucrătorilor un salariu mai mare decât a solicitat sindicatul.

Pentru că îngreunează negocierile colective, practica este ilegală.

Impasul ar fi putut fi evitat dacă reprezentanții afacerii ar fi făcut oferta de salariu mai mare sindicatului ca parte a negocierilor colective, mai degrabă decât direct angajaților.

Ambele părți sunt nemulțumite atunci când există un impas. Conform specialiștilor RSGE, în anumite situații, fie sindicatul, fie societatea pot declanșa conflicte de muncă prin oprirea activității sau grevă.

Unde sunt folosite semnele de siguranță și cum le puteți procura, aflați accesând pagina: https://ssmescu.ro/categorie-produs/semne-avertizare-ssm-si-psi/

Conflictele de muncă pot fi soluționate printr-un proces

Un instrument juridic important pe care lucrătorii l-au folosit pentru a opri practicile neloiale de muncă și a soluționa orice conflicte de muncă este un proces.

Problemele juridice ajung frecvent în instanță atunci când nu pot fi soluționate între cele două părți.

Angajații pot folosi un proces colectiv pentru probleme la locul de muncă care afectează o întreagă companie sau sector de activitate.

Cu toate acestea, procesele alternative de soluționare a litigiilor, cum ar fi arbitrajul și adjudecarea administrativă, sunt de obicei folosite pentru a soluționa conflicte de muncă în afara sălii de judecată.

Pentru consiliere pe probleme legate de managementul forței de muncă, puteți apela la inspectorii RSGE!