noiembrie 30, 2022

În cazul producerii unui accident la locul de muncă trebuie să procedați conform legislației muncii

Accident la locul de muncă este considerată:

-orice acțiune care a cauzat vătămare corporală sau deces în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu;

-orice împrejurare care implică o serie de incidente legate de muncă sau profesie.

Potrivit Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea la locul de muncă, orice incident trebuie raportat imediat angajatorului, de către managerul locului de muncă sau de alte persoane prezente la locul accidentului.

În cazul producerii unui accident la locul de muncă, angajatorul trebuie să informeze autoritățile

Conform evaluărilor efectuate de inspectorii RSGE în cazuri de accident la locul de muncă, următoarele informații trebuie comunicate imediat de angajator către:

-inspectoratul teritorial de muncă (ITM);

-asigurător, conform legislației privind asigurarea pentru accident la locul de muncă și boli profesionale, despre orice eveniment urmat de invaliditate temporară de muncă, invaliditate de deces sau deces confirmate;

-organele de urmărire penală, în funcție de gravitatea evenimentului.

Conform cerințelor legislative, orice medic de medicina muncii sub contract cu angajatorul, trebuie să anunțe angajatorul despre orice suspiciune legată de profesie constatată în timpul investigațiilor medicale.

Investigarea evenimentelor care au dus la producerea accidentului

accident la locul de muncă 2

Accident la locul de muncă este considerată vătămarea fizică a angajatului sau intoxicația acută profesională ce au loc în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu și au ca rezultat incapacitatea temporară de muncă, invaliditatea sau decesul.

În funcție de urmările accidentului, precum și de numărul victimelor, accidentele de muncă se clasifică astfel:

  • Accident la locul de muncă ce are ca rezultat incapacitatea temporară de muncă pentru mai mult de trei zile calendaristice.
  • Accident la locul de muncă în urma căruia a apărut invaliditatea muncitorilor.
  • Accident la locul de muncă ce are ca rezultat decesul.
  • Accident colectiv la locul de muncă în care cel puțin trei persoane sunt rănite simultan în același incident.

Scopul cercetării evenimentului, în cazul producerii unui accident, este descris de specialiștii RSGE și cuprinde următoarele măsuri:

-identificarea circumstanțelor și a factorilor care au contribuit la producerea acestuia;

-încălcarea oricăror cerințe legale;

-luarea măsurilor adecvate pentru a preveni apariția unor cazuri similare în viitor;

-tragerea la răspundere a celor vinovați.

Cercetarea evenimentelor se efectuează de instituții diferite

Instituții diferite sunt obligate, conform legii, să efectueze cercetarea în cazul producerii unui accident la locul de muncă:

  • Incapacitatea temporară de a presta munca este obligația angajatorului.
  • Incapacitatea temporară de muncă din cauza neglijenței unui terț, din cauza dispariției unei persoane sau din cauza neglijenței angajatorului, precum și în cazul unui accident colectiv sau a unei situații potențial periculoase sunt obligații ale ITM.
  • În cazurile de accidente cu victime în masă cauzate de evenimente neobișnuite, precum explozii sau accidente legate de explozie, obligația este a instituției Inspecția Muncii.
  • În cazul bolilor profesionale sau a bolilor legate de activitatea prestată, responsabilitatea revine autorităților de sănătate publică.

Alte tipuri de accidente care necesită cercetarea evenimentelor

Cercetarea evenimentelor se efectuează și în cazul accidentelor rezultate din fenomene naturale neprevăzute sau dezastre cum ar fi: furtună, viscol, cutremure, inundații, alunecări de teren, etc.

Și în cazurile de electrocutare sunt efectuate investigații, dacă victima a suferit accidentul în timp ce desfășura activități profesionale sau în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

Decesul unei persoane din cauza unui accident de muncă sau rănirile care au provocat decesul acesteia necesită, de asemenea, efectuarea cercetării evenimentului.

Medicii de medicina muncii din cadrul RSGE enumeră și alte incidente care sunt considerate accidente de muncă, cum ar fi:

-cele cauzate în timpul transportului angajaților către și de la locul de muncă;

-în timpul unei călătorii normale de afaceri;

-accidente ce implică furtul sau distrugerea unor articole de la locul de muncă, echipamente de muncă sau rechizite;

-vătămarea suferită de studenții înscriși la cursuri de pregătire profesională ca urmare a desfășurării unor activități legate de practică în timpul anului de practică.

Ce este boala profesională la locul de muncă?

Boala profesională se referă la boala care se dezvoltă după practicarea unei profesii și este cauzată de:

-pericolele fizice, chimice sau biologice de la locul de muncă;

-solicitarea excesivă a organismului sau a anumitor părți ale corpului în timpul muncii.

Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale se efectuează de către experți din cadrul autorității sanitare locale în colaborare cu inspectorii ITM în vederea confirmării sau infirmării acestora și stabilirea măsurilor de prevenire.

Cazurile de intoxicare la locul de muncă sau accidentele apărute în timpul serviciului, dar care rezultă din activități fără legătură cu locul de muncă, sunt raportate, investigate și înregistrate ca accident la locul de muncă.

Mai multe detalii, privind cazurile de vătămare accidentală suferită de lucrătorii care își îndeplinesc sarcinile de serviciu, găsiți accesând pagina de contact a RSGE!