octombrie 27, 2022

Tinerii angajați. Măsuri suplimentare pentru protecția lor.

Tinerii angajați (cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani) sunt mai predispuși decât adulții să sufere un accident grav la locul de muncă. Condițiile precare de muncă i-ar putea expune la afecțiuni profesionale care s-ar putea manifesta de-a lungul vieții.

Tinerii angajați au nevoie de măsuri suplimentare de protecție

Tinerii angajați, care sunt noi în forța de muncă, pot fi lipsiți de experiență și, adesea, le lipsește atât dezvoltarea fizică, cât și psihologică. S-ar putea să nu-și asume suficient de serios riscurile la locul de muncă.

Experții RSGE vorbesc despre alte elemente care cresc riscul de accidente pentru tinerii angajați:

-educație și formare inadecvată;

-neînțelegerea drepturilor și a obligațiilor;

-lipsa curajului de a vorbi despre problemele locului de muncă.

Angajatorii trebuie să acorde protecție suplimentară tinerilor angajați. Legislația în domeniul protecției muncii prevede întocmirea de statistici, urmărirea pericolelor pentru tinerii angajați și încurajează schimbul de tehnici eficiente de siguranță la locul de muncă.

Angajatorii sunt responsabili pentru protejarea securității și sănătății angajaților lor și trebuie să acorde o atenție specială tinerilor angajați. Înainte ca un tânăr să înceapă să lucreze, angajatorul trebuie să facă o evaluare a riscurilor și să ia măsuri de protecție.

Tinerii lucrători sunt supuși unor reguli diferite

tinerii angajați

Tinerilor muncitori ar trebui să li se atribuie sarcini adecvate și să primească suficientă instruire și supraveghere. Tinerii angajați ar trebui să fie implicați în problemele de siguranță, iar angajatorii ar trebui să încurajeze o cultură puternică a siguranței.

Legislația SSM, Legea nr.319/2006, evidențiază responsabilitățile legale ale angajatorilor. Responsabilii în materie de SSM ai fiecărei companii subliniază aceste responsabilități. Sindicatele și organizațiile de securitate și sănătate sunt resurse pentru consiliere.

  • Tinerii angajați au dreptul de a pune întrebări, de a-și exprima preocupările și de a refuza să îndeplinească sarcini nesigure.
  • În același timp, au obligația de a respecta reglementările SSM și de a asigura siguranța proprie și a colegilor lor.

Cel mai important lucru de făcut pentru un angajat tânăr care are o problemă este să anunțe pe cineva, de exemplu pe supervizor. Sindicatele și organizațiile naționale de securitate și sănătate sunt surse de încredere pentru îndrumarea tinerilor.

Sfaturi de securitate și sănătate pentru tinerii angajați

Inspectorii RSGE recomandă discuțiile cu reprezentantul pentru securitate și sănătate, cu personalul de sănătate ocupațională, cu un părinte, cu un tutore sau cu un coleg de încredere. Sfaturile pentru tinerii angajați sunt:

  • Întrebați dacă nu sunteți sigur de ceva.
  • Aflați-vă drepturile și de unde să obțineți ajutor.
  • Înțelegeți riscurile și ce trebuie să faceți în caz de urgență.
  • Nu vă asumați sarcini fără instruire și urmați procedurile.

Profesorii trebuie să aibă o influență semnificativă. Ei pot ajuta la menținerea tinerilor în siguranță pentru tot restul vieții dacă le pot insufla o atitudine pozitivă față de prevenirea riscurilor și conștientizarea de la o vârstă fragedă.

Legislația SSM a dezvoltat o serie de instrumente de educație pentru securitate și sănătate în muncă pentru profesori, cu scopul de a preda teme de siguranță elevilor de școală primară într-un mod educațional, distractiv și inovator.

Profesorii care planifică oportunități de învățare la locul de muncă sau formare profesională ar trebui să confirme politicile de securitate și sănătate ale întreprinderilor.

Integrarea securității și sănătății în sala de clasă

Din mai multe motive, tinerii sunt mai susceptibili de a suferi răni de la locul de muncă. Din cauza lipsei de experiență, a lipsei de educație și a lipsei de conștientizare, tinerii pot fi deosebit de expuși riscului. Le lipsește:

-experiența, maturitatea, conștientizarea riscurilor, abilitățile și pregătirea;

-pot să nu cunoască drepturile și obligațiile angajatorilor în ceea ce privește sănătatea și securitatea;

-se pot expune riscurilor din cauza dorinței de a-și mulțumi noul angajator.

Prin urmare, aceștia trebuie să beneficieze de o pregătire și supraveghere adecvată, pe lângă plasarea în profesii sigure și adecvate, care sunt potrivite cu capacitățile lor mentale și fizice.

Ei necesită îndrumare, supraveghere și informații solide, pe lângă ocupațiile acceptabile și sigure. Reguli mai precise care abordează limitările expunerii lor la pericole și orele de lucru se aplică tinerilor sub 18 ani.

Aici sunt incluși cei care participă la stagii de formare profesională și experiență de muncă, precum și cei care lucrează cu program neregulat în timp ce sunt înscriși la școală sau la facultate.

Fișele informative oferă sugestii pentru siguranța jobului oferit tinerilor

Cerințele pentru protejarea sănătății și securității la locul de muncă, atât în ​​general, cât și în mod specific pentru tineri, sunt rezumate în fișele informative ale RSGE care oferă sugestii pentru jobul oferit tinerilor.

Fișele informative suplimentare oferă mai multe informații despre legile care trebuie respectate pentru a proteja tinerii angajați, precum și recomandări pentru părinți, tineri și supraveghetori.

În calitate de angajator, aveți datoria de a le asigura tinerilor angajați siguranța la locul de muncă, oferind un sistem solid de management al securității și sănătății, care protejează pe toată lumea.

Viitoarea generație a forței noastre de muncă este formată din tineri cu vârsta sub 25 de ani. Este responsabilitatea noastră să le oferim un început sigur și de succes.

Contactați specialiștii RSGE pentru a primi consiliere în a oferi tinerilor locuri de muncă sigure și sănătoase!