septembrie 5, 2023

Siguranța și protecția la locul de muncă, responsabilitatea companiilor

Siguranța și protecția la locul de muncă, dar și igiena angajaților, sunt responsabilități fundamentale ale angajatorilor, indiferent de industria în care aceștia activează.

Pe lângă aceste îndatoriri, companiile sunt obligate să ofere instruire adecvată personalului lor, atât în ceea ce privește protecția muncii, cât și normele PSI (prevenirea și stingerea incendiilor).

Siguranța și protecția la locul de muncă asigură bunăstarea angajaților

 • Responsabilitatea privind igiena, siguranța și protecția angajaților la locul de muncă nu este doar o etică, ci și o cerință legală în majoritatea țărilor din întreaga lume.

Conform specialiștilor RSGE, companiile au un rol esențial în asigurarea bunăstării angajaților lor. Prin lege, ele sunt obligate:

-să creeze și să mențină locuri de muncă sigure;

-să prevină accidentele;

-să protejeze angajații de pericolele potențiale legate de munca lor.

Aceasta implică implementarea unor politici și proceduri care să promoveze igiena la locul de muncă, să ofere echipamente de protecție personală adecvate și să identifice și să minimizeze riscurile.

Pentru a se asigura că aceste obligații sunt respectate, există proceduri de verificare și monitorizare, menite să promoveze un mediu de lucru sigur și să reducă riscurile pentru angajați.

Evaluarea riscurilor de SSM

Evaluarea riscurilor de SSM

Proceduri de verificare a respectării obligațiilor

Procedurile de verificare și monitorizare a companiilor pot varia în funcție de țară și de industrie, dar în general includ următoarele aspecte:

 • Autoritățile de reglementare sau inspectorii de securitate pot efectua inspecții periodice, programate sau surpriză, ale locurilor de muncă pentru a verifica dacă companiile respectă normele de siguranță.
 • Companiile sunt adesea obligate să țină evidența instruirii angajaților, a incidentelor legate de siguranță și a altor documente legate de protecția muncii și PSI.
 • Atunci când apar accidente sau incidente legate de siguranță la locul de muncă, acestea sunt investigate în detaliu pentru a identifica cauzele și pentru a preveni repetarea lor în viitor.
 • Companiile pot fi obligate să efectueze teste periodice ale echipamentelor de protecție personală și ale sistemelor de stingere a incendiilor pentru a se asigura că acestea sunt funcționale și conforme cu standardele.
 • Angajații care au responsabilități în domeniul protecției muncii și PSI pot fi supuși certificării periodice pentru a se asigura că au cunoștințele și abilitățile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în mod corespunzător.

Beneficiile respectării obligațiilor privind siguranța și protecția la locul de muncă

Respectarea obligațiilor privind siguranța și protecția la locul de muncă aduce beneficii semnificative atât companiilor, cât și angajaților lor. Aceste beneficii includ:

 1. Companiile care investesc în siguranța și protecția la locul de muncă reduc riscul de accidente și incidente, ceea ce poate duce la mai puține absențe și la o forță de muncă mai sănătoasă și mai productivă.
 2. Reducerea accidentelor și a incidentelor legate de siguranță poate duce la economii semnificative în ceea ce privește costurile legate de asistența medicală și de compensații pentru accidente de muncă.
 3. Companiile care demonstrează un angajament față de siguranța angajaților lor construiesc o imagine pozitivă și o reputație de angajatori responsabili, ceea ce poate atrage talente și fidelizează forța de muncă.
 4. Respectarea obligațiilor legale privind igiena, siguranța și protecția la locul de muncă previne sancțiunile și litigiile legate de nerespectarea regulamentelor.

Instruirea angajaților în protecția muncii și normele PSI

Instruire SSM angajați

Instruire SSM angajați

 • Un alt aspect crucial al responsabilității companiilor este instruirea angajaților în ceea ce privește protecția muncii și normele PSI.

Angajații trebuie să fie conștienți de riscurile specifice la locul lor de muncă și să știe cum să le evite sau să le gestioneze în mod corespunzător.

Acest lucru implică formarea lor în utilizarea echipamentelor de protecție personală, în procedurile de evacuare în caz de incendiu și în alte aspecte legate de securitatea la locul de muncă.

Instruirea pentru siguranța și protecția la locul de muncă al angajaților trebuie să fie continuă și adaptată specificului locului de muncă. De exemplu:

◦ Angajații dintr-o fabrică chimică vor avea nevoie de instruire specializată în gestionarea substanțelor chimice periculoase.

◦ Angajații dintr-o clădire de birouri ar trebui să fie instruiți în procedurile de evacuare și utilizarea extinctorului.

Concluziile inspectorilor în sănătate și securitate în muncă

 • Obligația companiilor de a asigura igiena, siguranța și protecția la locul de muncă nu este doar o cerință legală, ci și o responsabilitate morală.
 • Prin respectarea acestor obligații, companiile pot crea medii de lucru sigure și sănătoase, care aduc beneficii angajaților și întreprinderii în ansamblu.
 • Procedurile de verificare și monitorizare sunt esențiale pentru a asigura respectarea acestor obligații și pentru a preveni riscurile la locul de muncă.

Contați pe ajutorul inspectorilor RSGE pentru ca angajații dumneavoastră să se simtă mai în siguranță și mai apreciați într-un mediu de lucru sigur!