martie 13, 2022

10 atributii importante alte operatorului RSVTI macara hidraulica camion

RSVTI macara hidraulică
Macaralele hidraulice, sunt folosite pe santierele de constructii si in alte locuri care trebuie sa contina sau sa ridice obiecte deosebit de mari sau foarte grele. Pentru manevrarea acestor utilaje este nevoie de autorizatie ISCIR obtinuta prin intermediul unui operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor (RSVTI macara hidraulica camion). 

Acest dispozitiv are caracteristicile unei macarale si poate ridica incarcaturi mari si orice tip de material care trebuie mutat in alta locatie.

Documentatia tehnica necesara in vederea autorizarii ISCIR.

Pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a unei macarale hidraulice montate pe un sasiu de autocamion, beneficiarul trebuie sa se adreseze in scris la CNCIR regional.

Dosarul inaintat catre CNCIR teritorial in vederea autorizarii macaralei va prezenta urmatoarea documentatie:

 • Cerere ISCIR pentru macara auto, intocmita de RSVTI macara hidraulica. In cazul in care proprietarul are contract cu o companie externa care presteaza servici de RSVTI, firma se va ocupa de intocmirea documentatiei;
 • Toate documentele tehnice ale echipamentului de tip macara hidraulica. Aceste documente sunt furnizate de producatorul sau de reprezentantul autorizat. In aceste documente se regasesc toate caracteristicile tehnice, instructiuni de folosire a mecanismelor, de reparare si intretinere. Trebuie specificata si descrierea posturilor de lucru ocupate de personalul autorizat;
 • O documentatie ce atesta conformitatea de tip CE a macaralei hidraulice;
 • Declaratie a proprietarului/utilizatorului care se refera la ultimul loc de functionare al masinii de ridicat (daca este cazul);
 • Prin intermediul unei persoane juridice autorizata se realizeaza un raport tehnic al macaralei. Aceste rapoarte se efectueaza asupra utilajelor ce au o durata de functionare mult peste cea recomandata de producatori;
 • Colaborand cu o companie externa autorizata ISCIR precum RSGE, care ofera servicii de RSVTI macara hidraulica camion, vei primii ajutorul necesare pentru completarea documentatiei si spirjin in obtinerea autirozatiilor necesare de functionare iscir macara hidraulica camion.

Atributiile operatorului RSVTI

Operatorul RSVTI sau o firma autorizata ISCIR are obligatia de a supraveghea ca masurile in vigoare privind exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor/echipamentelor ISCIR sa fie efectuate in conformitate cu cerintele reglementarilor tehnice aplicabile. Aceste reglementari exista pentru a asigura buna functionare a mecanismelor si pentru a asigura siguranta angajatilor.

Operatorului RSVTI ii revin urmatoarele obligatii:

 1. Identificarea tuturor instalatiilor domeniului ISCIR ale proprietarului/utilizatorului;
 2. Se asigura ca doar echipamentele/dispozitivele autorizate si inregistrate la ISCIR sunt permise sa functioneze;
 3. Solicita eliberarea licentelor de instalare obligatorii pentru echipamente/instalatii specificate in reglementarile tehnice;
 4. Se asigura ca instalatia/echipamentul este utilizat numai de catre personalul de service autorizat intern/instruit in conformitate cu reglementarile tehnice aplicabile si cu instructiunile de utilizare pentru instalatie/echipament;
 5. Anuntarea imediata a ISCIR cu privire la orice avarie sau incident la echipamentele aflate sub supraveghere si asigurarea ca este oprit si, acolo unde este posibil, izolat in scopuri de cercetare;
 6. Solicitare in scris conducerii proprietarului/utilizatorului de oprire a anumitor unitati sau echipamente ISCIR din cauza unei defectiuni sau din cauza necesitatii unor lucrari de intretinere, verificare, modificare, inlocuire de piese sau revizii majore;
 7. Verifica existenta documentatiei de insotire pentru unitatea/echipamentul ISCIR in conformitate cu actul normativ aplicabil;
 8. Intocmeste si actualizeaza evidente centralizate pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR conform modelului prevazut de numarul anexei. 9;
 9. Instruirea si inspectia anuala a personalului de service, inclusiv personalul autorizat ISCIR si personalul instruit intern, in conformitate cu reglementarile tehnice aplicabile si instructiunile de operare pentru instalatii/echipamente;
 10. Asigurarea ca instructiunile tehnice si documentatia specifice pentru utilizarea normala a dispozitivului/echipamentului sunt disponibile la fiecare loc de munca, inclusiv actiunile care trebuie intreprinse in cazul defectiunii, intreruperii si perturbarii dispozitivului/echipamentului sau a procesului in care este incorporat/ incorporat.

Echipa RSGE iti sta la dispozitie cu informatii legate de obligatiile unui operator RSVTI macara hidraulica camion si ajutor in obtinerea de autorizatii ISCIR pentru firma ta.