august 13, 2022

Plan montare demontare schele

Plan montare demontare schela
Un plan montare demontare schele poate fi folosit doar de persoane cu pregătirea și instructajul necesar efectuat, pentru ca pericolul de accidente să fie cât mai redus posibil.

Plan montare demontare schele, în lucrările în construcții

O schelă este o structură temporară ridicată pentru a sprijini platformele de acces sau de lucru. Schelele sunt utilizate în mod obișnuit în lucrările de construcții, astfel încât lucrătorii să aibă o muncă sigură și stabilă pe o platformă atunci când nu se poate lucra la nivelul solului sau pe o podea finisată.

Un plan montare demontare schele include componentele individuale ale schelei, de exemplu tuburi, cuple sau cadre și materiale care la asamblare formează o schelă. Schelele sunt clasificate conform Legii nr.319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă (SSM).

Un plan montare demontare schele conține metode pentru ridicarea, modificarea sau demontarea unei structuri temporare ridicate susținute de o platformă și de pe care o persoană sau un obiect ar putea cădea de la mai mult de patru metri.

Lucrările la schele trebuie efectuate de o persoană care deține clasa corespunzătoare de licență de muncă cu risc ridicat.

Gestionarea riscurilor, îndatorirea angajatorilor

montare schele

O persoană care conduce o afacere sau o întreprindere are principala datorie de a asigura, în măsura în care este rezonabil posibil, lucrătorii și alte persoane pentru a nu fi expuse riscurilor pentru sănătate și securitate la locul de muncă sau în orice întreprindere.

Această îndatorire presupune ca angajatorul să folosească un plan montare demontare schele pentru gestionarea riscurilor asupra sănătății și a riscurilor de siguranță în măsura în care este rezonabil posibil.

În cazul în care nu pot fi definitiv eliminate riscurile, atunci trebuie reduse la minimum în măsura în care este rezonabil posibil. Un plan montare demontare schele trebuie să conțină detalii despre:

-furnizarea și întreținerea de schele sigure;

-ridicarea, modificarea, demontarea și utilizarea în siguranță a schelelor;

-utilizarea, manipularea, depozitarea și transportul în siguranță a schelelor.

Reglementările SSM includ sarcini specifice pentru desfășurarea activității în siguranță

Reglementările SSM includ sarcini specifice în desfășurarea unei afaceri sau a activității unei întreprinderi, pentru toți angajatorii care conduc sau controlează stațiile de schele, centrale mobile motorizate și instalații care ridică sau suspendă sarcinile.

Un sistem de lucru sigur înseamnă utilizarea unui plan montare demontare schele bine documentat. Pentru lucrul la schele, asta ar putea include luarea în considerare a:

-competența lucrătorului și cerințele de licență;

-consultarea și coordonarea lucrării cu alți muncitori.

Oameni care instalează, construiesc sau pun în funcțiune schele trebuie să asigure, în măsura în care este rezonabil posibil, toate activitățile la locul de muncă referitoare la instalație sau structură, inclusiv dezafectarea acesteia sau dezmembrarea fără riscuri pentru sănătate sau securitate.

Montarea schelelor, în conformitate cu standardele de siguranță

Angajatorul este persoana responsabilă pentru instalarea, construcția și punerea în funcțiune a schelelor. Decizia scrisă a conducătorului unității este inclusă în acest plan montare demontare schele și conține atribuțiile lucrătorilor care montează demontează schela:

-înțelegerea proiectului și a planului de montaj;

-cunoașterea cărții tehnice a schelei;

-cunoașterea instrucțiunilor proprii ale SSM;

-prezintă, dacă este cazul, actul de autorizare ISCIR al schelei.

Lucrătorii și alte persoane de la locul de muncă trebuie să ia măsuri rezonabile pentru siguranța sănătății și a securității, să respecte procedurile dintr-un plan montare demontare schele și să nu afecteze în mod negativ alte persoane.

Schela trebuie asamblată și dezasamblată în conformitate cu standardele de siguranță din industria construcțiilor, respectând instrucțiunile din planul de montare demontare schele:

  • Executarea acestui set de instrucțiuni, schele exterioare și interioare:

-Panourile de protecție a muncii vor fi poziționate pe schelă într-un loc vizibil;

-Un sistem de protecție împotriva descărcărilor electrice pentru schele poate fi sau nu necesar, în funcție de aranjamentul particular de montare;

-Rețelele electrice din apropierea schelei vor fi fie scoase de sub tensiune sau deconectate corespunzător.

  • Nu se vor face lucrări de instalare electrică pe schelă.
  • Se recomandă utilizarea căștilor de protecție atunci când se lucrează la schele.
  • Lucrările la schele trebuie suspendate în timpul furtunilor sau când rafale de vânt sunt destul de intense. Dacă nu există iluminare artificială, lucrul trebuie, de asemenea, oprit noaptea pentru evitarea situațiilor de urgență.

Reguli de protecția muncii, la instalarea schelelor

Personalul care execută instalarea schelelor trebuie să folosească centurile de siguranță la urcarea și demontarea schelei. Pentru a preveni intrarea străinilor în zona în care este montată sau demontată schela în timpul lucrării, aceasta trebuie împrejmuită.

Managerul de șantier se ocupă de ridicarea și demontarea schelei, lucrările la aceasta și de punerea la dispoziție angajaților de instrumente și echipamente de siguranță necesare.

Responsabilul de șantier este singurul vinovat pentru orice accidente survenite ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de instalare și utilizare a schelei, a instrucțiunilor de protecție a muncii sau ca urmare a nerespectării de către angajați a instrucțiunilor menționate în planul de montare demontare schele.

Contactați echipa RSGE, pentru orice problemă în ceea ce privește standardele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile!