februarie 4, 2024

Măsuri de protecție pentru categoriile vulnerabile de persoane expuse riscului pe șantierele de construcții

Persoane expuse riscului pe șantierele de construcții sunt considerate anumite grupuri vulnerabile, în funcție de vârstă, capacități fizice și gradul de conștientizare al pericolelor potențiale.

Este imperativ ca toate companiile de construcții să fie conștiente de aceste vulnerabilități și să implementeze măsuri adecvate pentru a proteja aceste categorii de persoane.

Persoane expuse riscului, o categorie care trebuie protejată

Șantierele de construcții sunt locuri pline de activitate, cu potențiale pericole ce pot amenința siguranța celor implicați.

Aceste organizații reprezintă ecosisteme complexe unde siguranța trebuie să fie o prioritate, în special pentru categoria de persoane expuse riscului, explică specialiștii RSGE.

Companiile trebuie să promoveze o cultură de siguranță prin implicarea lucrătorilor în programe de formare periodice, care să abordeze specificul fiecărei categorii de risc menționate anterior.

Eforturile de comunicare și conștientizare ar trebui să se extindă la comunități, educându-le cu privire la potențialele pericole și la importanța respectării regulilor de siguranță.

Prin aceste măsuri preventive și educaționale, șantierele de construcții pot deveni locuri mai sigure, adaptate și incluzive pentru toți cei implicați.

Servicii SSM și PSI

Servicii SSM și PSI

Promovarea culturii de siguranță în construcții

Adoptarea tehnologiilor avansate, cum ar fi dispozitivele de siguranță inteligente și monitorizarea constantă a șantierelor, poate contribui la reducerea riscurilor.

Pentru a identifica și elimina potențialele amenințări la adresa siguranței categoriilor de persoane expuse riscului, companiile ar trebui:

-să dezvolte protocoale clare;

-să promoveze colaborarea între echipele de construcție.

Implicarea și atenția constantă la nevoile specifice ale diferitelor grupuri demografice pot transforma șantierele de construcții în medii de lucru sigure și incluzive, promovând binele comun și bunăstarea tuturor.

Categorii vulnerabile de persoane expuse riscului

  • Copiii sau curiozitatea periculoasă

Conform evaluărilor efectuate de experții RSGE, copiii, datorită curiozității lor naturale și lipsei de conștientizare cu privire la pericolele, se află într-un risc crescut pe șantierele de construcții.

Pentru a evita incidentele nedorite, companiile trebuie să implementeze măsuri eficiente pentru a preveni accesul neautorizat, inclusiv utilizarea unor bariere și semne de avertizare clare.

De asemenea, este esențială educația comunității pentru a informa părinții și copiii cu privire la pericolele potențiale ale șantierelor de construcții.

  • Vârstnici: riscuri crescute din cauza capacităților reduse

Bătrânii, cu capacități fizice reduse și potențiale deficiențe de vedere și auz, sunt expuși la riscuri crescute pe șantierele de construcții.

Companiile ar trebui să ia în considerare aceste vulnerabilități, oferind rute pietonale sigure și implementând măsuri suplimentare pentru a preveni accidentele, cum ar fi marcarea clară a zonelor periculoase.

  • Persoane cu handicap: accesibilitate și siguranță

Persoanele cu dizabilități fac parte din categoria de persoane expuse riscului, ele pot întâmpina dificultăți în navigarea pe șantierele de construcții din cauza limitărilor fizice.

Asigurarea accesibilității și a unor rute sigure este crucială pentru a evita accidentele și pentru a permite acestor persoane să se deplaseze în mod sigur în zonele de construcție.

Platforme și rampe adaptate ar trebui să facă parte din planurile de proiectare, confirmă inspectorii RSGE.

Protejarea vulnerabililor: alte grupuri demografice expuse riscului

Copiii sau curiozitatea periculoasă

Copiii sau curiozitatea periculoasă

  • Publicul larg: protejarea pietonilor și șoferilor

Publicul larg, inclusiv pietonii și șoferii, poate fi în pericol dacă șantierele de construcții nu sunt gestionate și securizate corespunzător.

Companiile trebuie să implementeze planuri eficiente de management al traficului, semnalizare clară și bariere adecvate pentru a proteja publicul de potențialele pericole, cum ar fi:

-căderea obiectelor;

-mișcările vehiculelor de construcții.

  • Muncitori fără experiență: importanța instruirii

Cei care intră în industria construcțiilor pentru prima dată pot fi expuși unui risc mai mare din cauza lipsei de familiarizare cu pericolele și protocoalele de siguranță.

Echipa de instructori a RSGE organizează sesiuni de instruire adecvată, supraveghere și îndrumare, esențiale pentru a asigura siguranța categoriei de persoane expuse riscului pe șantierele de construcții.

  • Vizitatori și personal din afara construcțiilor: informare și protecție

Vizitatorii, precum clienții, inspectorii sau personalul de livrare, care nu sunt implicați direct în proiectul de construcție, ar trebui să fie informați despre potențialele pericole de pe șantier.

Informarea și îndrumarea adecvată a acestor vizitatori sunt esențiale pentru a asigura siguranța lor în timpul petrecut pe șantier.

Solicitați informații despre siguranță

Protejarea acestor grupuri demografice expuse riscului pe șantierele de construcții necesită o abordare integrată, cu măsuri preventive și educative.

Numai prin conștientizare și acțiuni responsabile putem crea un mediu de lucru sigur și inclusiv pentru grupurile de persoane expuse riscului și pentru toți cei implicați în industria construcțiilor.

Aflați cum puteți proteja în mod eficient grupurile de persoane vulnerabile implicate în proiectul dumneavoastră prin solicitarea de informații inspectorilor RSGE!