septembrie 5, 2023

Dacă nu respectă normele legale de siguranță și protecție în muncă, angajatorii și angajații pot fi sancționați

Normele legale de siguranță și protecție în muncă trebuie respectate atât de angajatori, cât și de angajați, întrucât nerespectarea lor poate declanșa consecințe deosebit de serioase.

Pentru a promova un mediu de lucru sigur și pentru a proteja sănătatea angajaților, legile și reglementările privind siguranța și protecția muncii sunt stabilite în majoritatea țărilor din întreaga lume.

Normele legale de siguranță și protecție trebuie respectate de angajați și angajatori

A respecta normele legale de siguranță și protecție în muncă este crucial pentru asigurarea unui mediu de lucru sigur și legal, iar încălcarea acestor norme poate atrage sancțiuni pentru ambele părți implicate.

 • Pentru angajați, acest lucru poate implica expunerea la riscuri grave de accidente sau probleme de sănătate, ducând la:

-răniri sau chiar deces;

-deteriorarea condițiilor de muncă;

-scăderea moralului în rândul lucrătorilor.

 • Pe de altă parte, angajatorii pot fi supuși unor sancțiuni legale, care includ amenzi financiare semnificative, interzicerea operațiunilor sau chiar răspundere penală în cazuri grave.

În cele ce urmează, specialiștii RSGE vor aminti principalele consecințe și sancțiuni care pot fi aplicate atât angajaților, cât și angajatorilor în cazul nerespectării acestor norme.

Evaluarea riscurilor de SSM

Evaluarea riscurilor de SSM

Sancțiuni pentru angajații care încalcă normele legale de siguranță și protecție în muncă

 1. În cazul unei încălcări minore sau pentru prima abatere, angajatul poate primi un avertisment verbal sau scris care poate să servească drept notificare și ca o oportunitate de corectare a comportamentului.
 2. Pentru încălcări mai grave sau pentru abateri repetate, angajatorul poate decide să suspende temporar angajatul de la muncă, în mod obișnuit fără plată. Aceasta poate fi o măsură disciplinară severă.
 3. Dacă normele legale de siguranță și protecție în muncă sunt grav încălcate sau dacă angajatul repetă abaterile și nu își corectează comportamentul, angajatorul poate lua decizia de a-l concedia.
 4. În unele cazuri extreme, în care încălcarea normelor de siguranță duce la accidente grave sau chiar decese, angajații pot fi supuși urmăririi penale și pot fi acuzați de neglijență sau omucidere din culpă.

Sancțiuni pentru angajatorii care încalcă normele legale de siguranță și protecție în muncă

 1. La început, autoritățile de reglementare pot emite avertismente sau pot cere angajatorului să remedieze deficiențele în materie de siguranță și protecție în muncă.

Experții RSGE menționează că acest lucru include, de obicei, elaborarea unui plan de acțiune pentru a aduce locul de muncă în conformitate cu normele legale de siguranță și protecție.

 1. În multe jurisdicții, angajatorii pot fi sancționați cu amenzi financiare semnificative pentru încălcarea normelor de siguranță. Amenzile pot varia în funcție de gravitatea încălcărilor și de jurisprudența locală.
 2. În cazul în care încălcările normelor de siguranță pun în pericol grav sănătatea angajaților, autoritățile de reglementare pot decide să suspende activitatea angajatorului până când aceste probleme sunt rezolvate.
 3. Dacă normele legale de siguranță și protecție în muncă sunt încălcate, iar urmările sunt accidente grave sau decese, angajatorul:

-poate fi supus urmăririi penale;

-poate fi acuzat de neglijență sau omucidere din culpă.

 1. Angajatorii pot fi obligați să plătească daune financiare pentru prejudiciile suferite de angajați sau pentru daune materiale cauzate de încălcarea normelor de siguranță și protecție în muncă.

Importanța sancțiunilor pentru nerespectarea normelor de siguranță

Siguranță și protecție în muncă

Siguranță și protecție în muncă

Aplicarea sancțiunilor pentru cine nu respectă normele legale de siguranță și protecție în muncă are mai multe scopuri importante:

 • Deterrența (acțiunile sau măsurile luate pentru a preveni sau descuraja o persoană sau un grup de la săvârșirea unei acțiuni ilegale sau nedorite prin amenințarea cu consecințe negative sau punitive.)

Sancțiunile servesc drept avertizare pentru angajați și angajatori cu privire la consecințele grave ale nerespectării normelor de siguranță.

Ele încurajează respectarea normelor pentru a evita consecințele negative.

 • Protecția angajaților. Sancțiunile asigură că angajații sunt protejați împotriva expunerii la riscuri grave la locul de muncă și că au dreptul la un mediu de lucru sigur și sănătos.
 • Responsabilitatea angajatorului. Sancțiunile motivează angajatorii să ia măsuri corespunzătoare pentru:

-a asigura că sunt respectate normele legale de siguranță și protecție în muncă;

-a-și proteja angajații;

-a evita consecințele financiare și legale.

 • Încurajarea conformității legale. Prin aplicarea sancțiunilor, autoritățile de reglementare promovează conformitatea cu legile și reglementările privind siguranța și protecția muncii, precizează inspectorii RSGE.

Concluziile inspectorilor SSM pentru un mediu de lucru mai sigur pentru toți

A nu respecta normele legale de siguranță și protecție în muncă poate atrage sancțiuni atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

Aceste sancțiuni au rolul de a promova siguranța la locul de muncă, de a proteja angajații și de a încuraja respectarea legilor și reglementărilor privind siguranța și protecția muncii.

Este esențial ca atât angajații, cât și angajatorii să fie conștienți de aceste norme și să le respecte pentru a asigura un mediu de lucru sigur și sănătos.

Inspectorii RSGE așteaptă să îi contactați accesând pagina site-ului: https://rsge.ro/contact/