august 14, 2022

Montarea stingătoarelor

Montarea stingătoarelor
Montarea stingătoarelor, selecția și plasarea lor corespunzătoare, precum și practica utilizării lor, devin cruciale pentru stingerea flăcărilor încă din primele etape ale unui incendiu, când pot provoca daune enorme.

Montarea stingătoarelor, în locuri accesibile tuturor

Instrument principal pentru stingerea flăcărilor la origini, stingătoarele de incendiu sunt accesibile oricui și simplu de utilizat. Mai multe tipuri de stingătoare de incendiu pot fi administrate și utilizate simultan în situațiile în care au fost recunoscute amenințări distincte de incendiu.

Un material care poate fi pompat și direcționat către o sursă de ardere sub influența unei presiuni stabilite în interiorul acelui recipient este ceea ce este conținut în stingătoarele de incendiu acționate manual. Acestea pot fi fie portabile, transportabile sau poate rutiere (pe roți). Ele sunt menite să fie controlate manual.

Montarea stingătoarelor pentru stingerea incendiilor de clasa F (uleiuri și grăsimi în aparatele de gătit) se face alegând stingătoare adecvate substanțelor care ard și echipamentelor utilizate.

Verificări înainte de achiziționarea stingătoarelor

Firma noastră RSGE recomandă verificarea următoarelor elemente la achiziționarea pentru montarea stingătoarelor de incendiu:

  • Durata garanției produsului. Perioada de garanție a produsului, care este de obicei de 12 luni, reflectă intervalul de timp stabilit de producătorul stingătoarelor până la care acesta poate funcționa corect. Durata garanției și perioada de valabilitate sunt diferite una de cealaltă.
  • Eticheta CE este obligatoriu înscrisă pe produs. Piața europeană permite produselor cu marca CE să circule liber, deoarece respectă legislația UE. Prin aplicarea marcajului CE pe un produs, producătorul certifică respectarea criteriilor legale din proprie inițiativă.

Alegerea stingătoarelor, în funcție de sursele de incendii posibile

stingator

Înainte de montarea stingătoarelor de incendiu trebuie evaluate felurile articolelor care pot fi o sursă de incendiu în afacerea sau casa noastră. RSGE vă recomandă să luați în considerare următoarele aspecte înainte de a cumpăra unul sau mai multe stingătoare:

-numărul de persoane sau membri ai echipei de intervenție care vor utiliza stingătoarele;

-capacitățile fizice ale acestora;

-sarcina termică (cantitatea de obiecte inflamabile care trebuie stinse sau protejate).

În cazul organizațiilor juridice, montarea stingătoarelor este prevăzută în documentele tehnice care au stat la baza autorizației sau în evaluările de specialitate. Informațiile oferite de un cadru tehnic PSI, vă vor îndruma în selectarea și folosirea stingătoarelor, dacă nu există documentație tehnică.

Montarea stingătoarelor împreună cu indicațiile de semnalizare

Stingătoarele sunt amplasate în zone ferite de intemperii, substanțe chimice corozive și efectele nocive ale naturii, indiferent dacă le aveți acasă sau la sediul unității de lucru. La montarea stingătoarelor se iau în considerare următoarele indicații:

-locurile trebuie să fie vizibile, ușor accesibile și la distanțe ideale față de cele mai probabile focare;

-înălțimea de montaj trebuie să fie accesibilă, cu o înălțime maximă de 1,4 m față de podea;

– trebuie să fie fixate corespunzător și să nu împiedice capacitatea lucrătorilor de a fugi în caz de incendiu sau alte situații de urgență (cutremur, accidente în lucrul cu instalațiile electrice).

Indicațiile de semnalizare trebuie utilizate pentru a desemna locațiile stingătoarelor de incendiu. Vizibilitatea și integritatea indicațiilor de semnalizare vor fi verificate continuu.

  • Marcați unde sunt stingătoarele!
  • Nu obstrucționați accesul la stingător!

Indicații de utilizare a extinctoarelor

După montarea stingătoarelor se iau următoarele măsuri pentru a asigura utilizarea lor sigură și eficientă:

  • Se deblochează extinctorul prin tragerea inelului de siguranță.
  • Se verifică pârghia stingătorului prin împingere pentru a-i testa funcționalitatea.
  • Pârghia de acționare va fi apăsată.
  • Stingătorul va fi îndreptat cu agentul de stingere către baza flăcărilor incendiului.
  • Utilizatorul stingătorului va alterna direcția de evacuare a agentului de stingere de la stânga la dreapta și invers.

Montarea stingătoarelor trebuie să asigure îndepărtarea ușoară a acestora în caz de incendiu. Stingătoarele transportabile trebuie menținute cât mai aproape de verticală, fără a se sprijini niciodată pe roți, pentru a le face mai ușor și mai rapid de manevrat în cazul unei intervenții și pentru a preveni răsturnarea accidentală.

Pentru a reduce pericolul de coroziune cauzat de eventualele scurgeri sau depuneri de substanțe corozive, precum și de răsturnare accidentală sau de utilizare din alte motive, se evită montarea stingătoarelor în locuri joase sau imediat pe podea.

Dacă montarea stingătoarele nu poate fi făcută pe perete, se recomandă utilizarea unor suporturi speciale.

Ordinul MAI nr. 138/2015 aprobă normele tehnice pentru utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a extinctoarelor. Acestea vor fi verificate anual după prima reîncărcare.

Conform sfatului producătorului, întreținerea se face în mod regulat. Numai angajații calificați pentru această sarcină efectuează inspecții periodice.

Solicitați oferta RSGE pentru orice tip de serviciu legat de securitatea și sănătatea în muncă și situațiile de urgență ce pot apărea în orice companie!