Căutăm

Internship
Inspector SSM Tehnic Birou

Cerinte minime Internship Inspector SSM Tehnic Birou:

 • Absolvent curs 80 h in domeniile SSM si PSI sau cursant la Masterat in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca;

 • Cunostinte de operare PC, pachet Microsoft Office si AutoCad;

 • Atentie la detalii si capacitate de concentrare;

 • Prioritizare taskuri si lucrul sub presiune;

 • Comunicativ si orientat spre rezultate;

 • Dorinta si capacitate de a invata si autodepasi;

 • Bun simt;

Beneficii Internship Inspector SSM Tehnic Birou:

 • Internship platit

 • Program de lucru flexibil (full time sau part time)

 • Contract de munca

 • Colegi tineri, plini de entuziasm, de la care poti invata;

 • Salariul fix + bonusare in functie de performante;

 • !! Posibilitatea de incadrare pe functie in cadrul departamentului !!

Care sunt atributiile unui Inspector SSM Tehnic Birou?

 • identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de accident pentru fiecare componenta a sistemului de munca;
 • intocmirea actelor de autoritate ale administratorului prin care se stabilesc raspunderile pe linia managementului de SSM;
 • intocmirea planului de prevenire si protectie, cu masuri tehnice si organizatorice in domeniul SSM;
 • organizarea activitatii de instruire pe categorii a personalului angajat;
 • intocmirea tematicii anuale si a Planului de instruire – testarea personalului;
 • verificarea periodica a modului de insusire a cunostintelor pe linie de SSM si PSI;
 • controale interne privind respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si informarea beneficiarului privind constatarile facute si masurile necesare a fi luate pentru imbunatatirea activitatii de securitate si sanatate in munca;

 • efectuarea evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca
 • participarea la cercetarea evenimentelor si elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratori
 • intocmirea necesarului de mijloace materiale pentru desfasurarea activitatilor;

Daca vrei sa ne cunoastem, completeaza formularul de mai jos iar unul dintre colegi te va contacta.

Adauga in titlu e-mailului postul pentru care aplici, urmat de numele tau.

Ex: „Inspector SSM Tehnic Birou – Internship– Andrei Ionescu”