iunie 4, 2023

Formarea privind siguranța chimică pentru un mediu de lucru sigur și sănătos

Formarea privind siguranța chimică este esențială din cauza expunerii mediului și al oamenilor în mod constant la aceste substanțe manipulate necorespunzător.

Pentru a evita vătămările, bolile, decesul, pagubele proprietății sau poluarea mediului, lucrătorii trebuie să fie instruiți despre substanțele care i-ar putea afecta.

Formarea privind siguranța chimică este esențială pentru oameni și mediu

Utilizăm zilnic substanțe chimice, de la produse de curățare de uz casnic la produse chimice industriale la locul de muncă. Acestea includ componente potențial dăunătoare care afectează oamenii și mediul.

Deteriorările pot rezulta și din utilizarea, gestionarea sau depozitarea necorespunzătoare a substanțelor chimice.

Pentru a oferi un mediu de lucru sigur și sănătos, formarea privind siguranța chimică la locul de muncă este, prin urmare, esențială.

Angajații au dreptul de a fi conștienți de substanțele cu care lucrează, precum și de caracteristicile acestora.

Specialiștii RSGE au creat acest material pentru a acoperi riscurile, precum și sfaturi despre cum să manipulați, să gestionați și să depozitați substanțele chimice.

Evaluarea riscurilor de SSM

Evaluarea riscurilor de SSM

Angajații trebuie instruiți în domeniul siguranței chimice

Angajații trebuie să știe ce să facă în cazul deversărilor de substanțe chimice sau al expunerii la substanțe chimice prin ingestie, inhalare, injectare sau absorbție prin piele sau ochi.

Pentru a opera în siguranță cu substanțe chimice și pentru a fi gata să gestioneze o deversare sau o expunere chimică, lucrătorii trebuie să fie conștienți de compușii care i-ar putea afecta.

Afacerea dumneavoastră ar trebui să garanteze că personalul beneficiază de formarea privind siguranța chimică pentru a vă asigura că este informat despre substanțele cu care lucrează sau sunt în apropiere.

Angajații sunt mai susceptibili de a fi răniți de substanțe chimice din cauza manipulării sau depozitării necorespunzătoare, dacă nu au pregătirea necesară.

În plus, manipularea necorespunzătoare poate avea ca rezultat efecte nedorite, scurgeri și daune materiale.

Prin urmare, este esențial pentru sănătatea și siguranța angajaților, precum și a locului de muncă, să vă asigurați că personalul dumneavoastră este instruit în domeniul siguranței chimice.

Ce subiecte trebuie acoperite în cursul pentru formarea privind siguranța chimică?

Inspectorii RSGE au întocmit o listă cu câteva subiecte ce ar trebui incluse și dezbătute în cursul pentru formarea privind siguranța chimică:

 • Locația, specificul și liniile directoare operaționale pentru programul de siguranță chimică.
 • Pericolele chimice precum cele inflamabile, corozive sau cancerigene prezente în substanțele pe care angajatul le-ar utiliza sau la care ar fi expus.
 • Măsuri de siguranță puse în aplicare pentru a reduce pericolele chimice, cum ar fi hote și echipamente de protecție.
 • Cum să citiți și să înțelegeți etichetele chimice și fișele cu date de securitate.
 • Căile de expunere la substanțe chimice.
 • Semne și simptome ale expunerii chimice.
 • Cum se organizează și se clasifică substanțele chimice.
 • Protocoale pentru situații de urgență.

Activități de instruire în domeniul chimiei desfășurate la locul de muncă

Produse chimice industriale

Produse chimice industriale

Cea mai bună abordare pentru ca personalul să învețe cum să utilizeze și să gestioneze substanțele chimice în siguranță este prin formarea privind siguranța chimică la locul de muncă.

 • Supraveghetorii ar trebui să examineze în continuare compușii cu care vor lucra angajații, inclusiv EIP-ul necesar, unde să-l găsească și orice măsuri de prevenire a expunerii care au fost puse în aplicare.
 • Următorul pas este ca supraveghetorii să arate lucrătorilor:

-unde sunt amplasate stațiile de spălare a ochilor și duș;

-zona care conține fișe cu date de securitate;

-proceduri standard de operare;

-procedura sau specificațiile de siguranță chimică;

-locul potrivit pentru a depozita și arunca substanțele chimice.

 • Supraveghetorii ar trebui apoi să urmărească cum se desfășoară activitățile, pentru a se asigura că lucrătorii își îndeplinesc în continuare sarcinile cu substanțe chimice în siguranță și corect.

De ce este necesară instruirea în domeniul siguranței chimice?

Este esențial să recunoaștem valoarea instruirii la locul de muncă. Programul dumneavoastră de sănătate și securitate ar trebui să includă instruire în domeniul siguranței chimice ca element critic pentru:

-prevenirea accidentelor, bolilor, deceselor;

-contaminarea mediului;

-daunele materiale.

Instruirea va reduce riscul de rănire a lucrătorilor, va reduce posibilitatea ca deversările să contamineze mediul înconjurător și va împiedica incendiile și exploziile să provoace daune materiale.

Intrați în legătură cu unul dintre consilierii RSGE, specialist în domeniul securității și sănătății în muncă, pentru organizarea de cursuri pentru formarea privind siguranța chimică!