iulie 8, 2023

Evaluarea riscului de incendiu în proiectele noi în construcții

Evaluarea riscului de incendiu este esențială pentru orice proiect de construcție nouă pentru a identifica și reduce posibilele surse de aprindere, de combustibil și oxigen.

Acest articol încearcă să vă ghideze prin fazele necesare pentru a gestiona riscurile de incendiu pentru orice nou proiect de construcție.

Evaluarea riscului de incendiu începe cu identificarea pericolelor

Evaluarea riscului de incendiu este o măsură necesară la începerea unui nou proiect de construcții și asigură respectarea legilor și standardelor pertinente de siguranță la incendiu.

Găsirea potențialelor amenințări de incendiu în clădire este primul pas. Puteți găsi pericolele folosind o listă de verificare, un plan de etaj sau o vizită la fața locului.

Specialiștii în situații de urgență ai RSGE menționează că trebuie identificate:

  • Orice sursă de aprindere, cum ar fi aparatele electrice, sistemele de încălzire, luminile sau substanțele inflamabile.
  • Orice sursă de combustibil, cum ar fi cele din lemn, hârtie, textile sau substanțe chimice.
  • Orice sursă de oxigen, cum ar fi ventilația, ferestrele sau ușile.
Extinctoare omologate

Extinctoare omologate

Identificați persoanele care ar putea fi în pericol

Găsirea persoanelor care ar putea fi amenințate de un incendiu într-o clădire este a doua etapă în evaluarea riscului de incendiu.

  • Aceasta se referă la toți cei care ar putea fi răniți de un incendiu în imediata apropiere, precum și pe oricine lucrează, vizitează sau locuiește în structură.
  • Ar trebui luate în considerare cantitatea, locația și trăsăturile indivizilor vulnerabili, cum ar fi vârsta, mobilitatea, sănătatea sau gradul de conștientizare.
  • Ar trebui să țineți cont de orice cerințe speciale, cum ar fi dizabilitățile, provocările lingvistice sau aspectele culturale.

Luați în considerare pericolele

Evaluarea riscurilor pe care le prezintă pericolele și părțile vulnerabile este a treia fază pentru proiectele noi de construcții.

Aceasta implică determinarea probabilității, a severității potențiale și a răspândirii unui incendiu. În plus, pentru a determina cât de bine este protejată structura împotriva incendiului, evaluați:

-prezența și starea sistemelor de detectare, alarmă și suprimare a incendiilor;

-disponibilitatea ușilor de incendiu, a scăpărilor de incendiu și a semnalizării de incendiu.

Pentru a vă ajuta în evaluarea riscului de incendiu, ar trebui să utilizați o matrice de risc, o scală de evaluare sau o abordare calitativă.

Rezumați rezultatele obținute și pune-ți în practică

Stingerea incendiilor

Stingerea incendiilor

Următoarea etapă presupune rezumarea rezultatelor obținute după evaluarea riscului de incendiu într-o lucrare clară și simplă.

Detaliile privind clădirea, proiectul și persoana responsabilă de evaluare ar trebui incluse în acest document, împreună cu informații despre pericolele, părțile vulnerabile și riscurile care au fost descoperite.

Ar trebui să fie incluse și:

-un plan de acțiune pentru punerea în practică a sugestiilor;

-data și frecvența revizuirii și actualizării evaluării;

-informații despre măsurile actuale de siguranță la incendiu (sunt incluse echipamentele PSI disponibile) și eficacitatea acestora.

Experții RSGE în analiza de risc recomandă punerea în aplicare a concluziilor pe care l-ați furnizat în documentul de evaluarea riscului de incendiu.

Aceasta implică luarea măsurilor necesare pentru a-i proteja pe cei care sunt vulnerabili la incendiu, pentru a reduce sau elimina pericolele de incendiu și pentru a spori siguranța la incendiu.

Ar trebui să respectați planul de acțiune pe care l-ați creat, precum și să urmăriți și să înregistrați progresul și rezultatele acțiunilor dumneavoastră.

În plus, ar trebui să vă consultați și să interacționați cu părțile relevante, inclusiv managerul de proiect, antreprenorii, angajații și autoritățile.

Examinați și revizuiți evaluarea riscului de incendiu

Revizuirea și actualizarea evaluării riscului de incendiu în mod regulat sau dacă există o schimbare considerabilă a clădirii sau a proiectului este considerată de specialiști ultima fază. Aceasta presupune stabilirea:

-dacă pericolele de incendiu, populațiile expuse riscurilor și riscurile s-au schimbat;

-dacă măsurile de siguranță la incendiu sunt încă suficiente și eficiente;

-dacă recomandările au fost respectate și s-au atins rezultatele dorite.

Pe lângă actualizarea și modificarea adecvată a documentului de evaluarea riscului de incendiu, ar trebui să notificați și să consultați părțile interesate relevante.

Pentru consultanță în orice problemă legată de siguranță, contactați specialiștii RSGE!