iunie 2, 2023

Accidentele cauzate de căderile din mașini în mișcare pot fi prevenire prin măsuri de siguranță

Căderile din mașini în mișcare la locurile de muncă reprezintă o sursă importantă de cazuri de răniri grave sau chiar decese raportate de companii din diferite ramuri de activități în fiecare an.

Genul de accidente provocate de căderile din mașini în mișcare care se întâmplă cel mai frecvent sunt:

-șoferii care sunt loviți de alte vehicule (în special stivuitoarele);

-șoferii care sunt striviți între mașina lor și o remorcă în timpul cuplării sau decuplării;

-pietonii care sunt loviți de vehicule conduse în marșarier.

Căderi din mașini în mișcare sunt rezultatul incapacității organizatorice

Conform unei examinări a accidentelor de vehicule la locul de muncă, aproape 70% dintre accidente sunt în primul rând rezultatul incapacității organizației de a elabora o evaluare adecvată și acceptabilă a riscurilor.

Echipa RSGE, prin intermediul specialiștilor în măsuri de securitate și sănătate în muncă, prezintă câteva deficiențe în evaluările riscurilor pentru gestionarea traficului la fața locului:

Audit SSM, PSI

Audit SSM, PSI

Analiza riscurilor transportului la locul de muncă

Evaluările excesiv de generale ale riscurilor, create pentru o operațiune specifică a unui vehicul într-o zonă, reprezintă un defect critic pentru limitarea riscurilor provocate de căderile din mașini în mișcare.

Aceste analize se aplică și altor tipuri de vehicule, în alte locații și pentru alte operațiuni sau sunt aplicate într-o gamă atât de largă încât este imposibil să monitorizați setările.

  • Ce se întâmplă dacă o mașină este prea mare pentru a încăpea în zona de încărcare?
  • Sau prea jos pentru a accesa docul de la zona de încărcare?

O evaluare generală a riscurilor este potrivită ca punct de plecare, dar pot fi necesare modificări pentru a lua în considerare fiecare aspect al operațiunii și pentru vehicule de diferite dimensiuni.

Nu uitați să vă gândiți dacă sunt necesare considerații legate de iluminare sau vreme.

Pietonii ar trebui să poarte jachete cu vizibilitate ridicată

Evaluarea dumneavoastră de risc nu va fi adecvată sau suficientă, indiferent de cât de multă muncă ați depune în ea, dacă depinde de controale procedurale ca acestea.

Deși pot fi necesare acțiuni imediate pentru a elimina riscurile date de căderile din mașini în mișcare, scopul ar trebui să fie acela de a face zona utilizată de vehicule în mod fundamental sigură.

Bicicliști loviți de vehicule

Bicicliști loviți de vehicule

Respectați o procedură de lucru sigură

Sistemele sigure de muncă sunt adesea excesiv de generale și insuficient evaluate, la fel ca evaluările riscurilor.

Cercetările efectuate de specialiștii RSGE au descoperit că doar aproximativ o treime din măsurile de siguranță au fost documentate, celelalte două treimi fiind implementate prin practică și tradiție.

Documentarea sistemelor sigure de muncă facilitează examinarea, diseminarea și utilizarea ca instrument de instruire pentru procedurile critice pentru siguranță.

Un anumit sistem înregistrat cu cea mai recentă dată de revizuire ar trebui, prin urmare, să fie citat în evaluarea dumneavoastră de risc pentru a reduce căderile din mașini în mișcare.

Respectați toate regulile companiei pentru a preveni căderile din mașini în mișcare

Regulile trebuie formulate, urmate și monitorizate. Dacă regulile sunt încălcate, trebuie luate măsuri adecvate.

Inspectorii SSM au descoperit că managementul a neglijat să monitorizeze standardele în aproape 60% din incidentele de transport la locul de muncă pentru a identifica și aborda comportamentul riscant.

Situațiile anterioare despre regulile de condamnare și omucidere din neglijență gravă au examinat cazuri în care organizațiile au avut probleme după un accident mortal.

Apelați la firme specializate în securitate și sănătate în muncă

  • Pentru a demonstra că sunteți la curent cu pericolele și vă gestionați riscurile, evaluările dumneavoastră ar trebui să facă referire la planurile de întreținere preventivă programate și la inspecțiile regulate.

În orice moment al anului, este esențial să puteți recunoaște posibilele pericole la locurile de muncă, nu numai pe cele legate de căderile din mașini în mișcare.

Contactați unul dintre consultanții noștri care vă pot ajuta să gestionați și să simplificați oricare dintre operațiunile de sănătate și securitate ale companiei dumneavoastră!