august 12, 2022

Autorizarea internă a electricienilor

autorizarea internă a electricienilor
Autorizarea internă a electricienilor se efectuează în conformitate cu H.G. nr.1146/2006, în urma examinărilor medicale și psihologice, a instruirii și examinării profesionale, de securitatea muncii și de acordarea primului ajutor.

Autorizarea internă a electricienilor impune condiții

Doar electricienii autorizați care au permisiunea din perspectiva siguranței muncii pot opera, întreține, modifica, repara sau activa instalațiile electrice sau echipamentele de lucru.

Regulamentul de autorizare a electricienilor din punctul de vedere al siguranței muncii prevede ca autorizarea personalului de a lucra la instalațiile tehnice electrice în activitățile de exploatare, întreținere și reparații să se efectueze în anumite condiții:

  • Pe baza unui examen medical și psihologic.
  • A unui test de verificare a cunoștințelor profesionale și de securitate.
  • A unui test pentru verificarea sănătății la locul de muncă și acordarea primului ajutor.

Pentru a primi autorizarea de electrician sunt necesare câteva acte:

-fișa de autorizare din care reiese că din punct de vedere medical și psihologic solicitanții sunt calificați să exercite profesia de electrician;

-copie după actul de studiu care dovedește calificarea în meseria de electrician;

-lista cu instalațiile electrice de la locul de muncă în care o să-și desfășoare activitatea;

-activitatea prestată la noul loc de muncă;

-specialitatea;

-grupa de autorizare;

-lista proiectelor cu cerințe unice;

-evaluarea firmei cu nota acordată pentru capacitatea practică (notă pentru îndeplinirea cu succes a unei sarcini practice).

Garanții administrative pentru prevenirea electrocutării

electricieni

Conform Hotărârii nr. 1146/2006, care stabilește standardele minime de securitate și sănătate pentru lucrătorii care folosesc echipamentul de muncă, trebuie puse în aplicare următoarele  garanții administrative pentru prevenirea electrocutării prin contact direct.

-executarea intervențiilor pe baza unuia dintre felurile de lucrare;

– executarea intervențiilor la instalațiile electrice (depanare, reparații, branșamente, etc.) trebuie să se facă numai de către salariați atestați în profesia de electrician, autorizați și pregătiți pentru locul respectiv;

-bariere fizice la locul de muncă (împrejmuire);

-programarea operațiilor de intervenție la instalația electrică;

-emiterea instrucțiunilor de lucru pentru fiecare intervenție la instalația electrică.

Licența, actul tehnic și juridic obținut de electricienii autorizați

Conform Legii nr. 319/2016, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru a permite exercitarea profesiilor reglementate de legea specială în scopul asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă, evitarea accidentelor de muncă, precum și a îmbolnăvirilor profesionale.

Potrivit Regulamentului de autorizare internă a electricienilor, verificatorilor de proiecte, conducătorilor tehnici cu execuție, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, autorizarea este activitatea de eliberare a unui act tehnic și juridic, denumit licență.

Licența le acordă persoanelor fizice dreptul de a desfășura activități de proiectare, inclusiv acordarea de asistență tehnică pentru executarea activităților de proiectare în condițiile legii.

Autorizarea internă a electricienilor se efectuează exclusiv de ANRE

Se precizează că electricianul autorizat este o persoană fizică ce deține licență eliberată de autoritatea competentă și este calificată să efectueze proiectarea, execuția și verificarea instalațiilor electrice în conformitate cu autoritatea prevăzută de prezentul regulament.

Autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități de proiectare, verificare și execuție a lucrărilor legate de instalațiile electrice se efectuează exclusiv în conformitate cu reglementările publicate de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei).

Reglementările ANRE în privința autorizării interne a electricienilor sunt stabilite în vederea eficientizării procedurilor birocratice de autorizare. Sunt interzise orice autorizații ulterioare acordate activității prestate de către alte agenții publice.

În regula menționată mai sus se precizează că legitimația eliberată de ANRE este în conformitate cu reglementările legislației și dovedește calitatea de electrician autorizat.

Patru grade de autorizare internă a electricienilor

Există patru niveluri de autorizare internă a electricienilor disponibile pentru cei cărora li se permite să proiecteze, să execute sau să verifice instalații electrice. Fiecare grad de autorizare, mai puțin gradul I, are câte două forme diferite de autorizații:

a) autorizarea de tip A, se acordă pentru proiectarea instalațiilor electrice;

b) autorizarea de tip B, se acordă pentru realizarea instalațiilor electrice.

O persoană fizică poate deține gradele de autorizare internă a electricienilor menționate mai sus simultan, în funcție de gradul și tipul de licență ca electrician autorizat.

În condițiile prevăzute în prezentul regulament, Comisia de autorizare aprobă domeniile pentru instalații electrice în baza unui dosar care a fost examinat de Direcția Generală a ANRE.

RSGE oferă servicii de protecția muncii

Eliberarea acreditării de verificare a proiectului se efectuează în cadrul sesiunilor relevante odată ce autoritatea de a acționa ca verificator de proiect a fost aprobată de ANRE. Această acreditare este netransferabilă și atestă calitatea pe care solicitantul a obținut-o.

Angajatorii pot contacta firma noastră RSGE, societate care oferă servicii de protecție a muncii, pentru a asigura securitatea și sănătatea în muncă a angajaților care lucrează în domeniul reparațiilor și întreținerii instalațiilor electrice.

Pentru ca lucrătorii să opereze în deplină siguranță, specialiștii RSGE în SSM vă oferă o gamă completă de servicii externe de sănătate și siguranță în muncă!