mai 13, 2022

3 pasi obligatorii pentru un audit SSM

audit SSM
Auditurile SSM variaza si, prin urmare, angajatorii trebuie sa stabileasca motivul pentru care se efectueaza un audit SSM si ce spera sa gaseasca atunci cand aleg sa-l solicite.

Scopul unui audit SSM este de a identifica atat punctele tari, cat si punctele slabe in programul SSM al unui loc de munca. Trebuie luate in considerare domenii precum responsabilitatea, politicile, identificarea pericolelor, controlul, instruirea si multi alti factori.

Acest lucru se realizeaza prin evaluarea modului in care programul SSM respecta prevederile legale, de reglementare, orientarile si alte bune practici stabilite.

1. Pregatirea pentru audit SSM

Inainte de a putea fi efectuat un audit, este necesar ca unele informatii de baza sa fie colectate, cum ar fi informatiile managerului programului de audit si informatiile auditatului.

Ar trebui sa existe un sistem de note care sa indice rezultatele auditului anterior, impreuna cu constatarile si motivele pentru care a fost efectuat. De asemenea, trebuie sa se furnizeze motivul auditului, precum si numele, detaliile si informatiile de contact ale tuturor partilor implicate.

2. Obiectivele unui audit SSM

Auditorul ar trebui sa stabileasca obiectivele unui audit, iar orice obiective de audit individuale furnizate ar trebui sa fie in concordanta cu contextul in care angajatorul este auditat. Ar trebui sa se tina seama de urmatorii factori:

 • Amploarea programului SSM care trebuie auditat;
 • Capacitatea programului SSM de a ajuta organizatia sa indeplineasca cerintele de reglementare relevante;
 • Eficacitatea programului SSM in producerea rezultatelor;
 • Oportunitati de imbunatatire a programului SSM;
 • Sustenabilitatea programului SSM in raport cu contextul strategic general, precum si obiectivele de afaceri ale angajatorului care este auditat.

3. Criterii pentru audit SSM

In cazul in care se efectueaza un audit individual, criteriile acestuia trebuie definite si utilizate ca referinta pe baza careia se va determina conformitatea.

Astfel de criterii pot include urmatoarele:

 • Politici relevante;
 • Procese si proceduri standard de operare;
 • Obiective de performanta impreuna cu indicatori cheie de performanta (KPI);
 • Cerintele sistemului de management, cum ar fi standardele ISO;
 • Codurile interne de conduita.

Pregatirea unui plan de audit

Auditorul trebuie sa pregateasca un plan de audit pentru compania care solicita auditul . Planul poate implica unele dintre urmatoarele componente, precum si urmatoarele consideratii:

 • Rolurile si responsabilitatile fiecarui membru al echipei de audit;
 • Abordare bazata pe risc pentru planificarea auditului;
 • Programarea precum si coordonarea activitatilor de audit;
 • Sfera si complexitatea auditului;
 • Tehnici de esantionare care vor fi utilizate la colectarea dovezilor;
 • Oportunitati de imbunatatire;
 • Riscuri de planificare inadecvata;
 • Impactul auditului asupra activitatilor angajatorului.

Initierea unui Audit SSM

Exista cateva componente importante care trebuie acoperite atunci cand auditul este initiat. Acestea includ:

 • Incheierea unui aranjament cu angajatorul inainte de audit;
 • Realizarea unei intalniri deschise cu angajatorul si toate partile relevante inainte de audit;
 • Asigurarea ca toate informatiile relevante relevante pentru audit sunt accesibile;
 • Colectarea dovezilor (contextul organizatiei sau companiei);
 • Evaluarea nevoile, precum si asteptarile partilor interesate relevante;
 • Evaluarea domeniul de aplicare al programului SSM;
 • Colectarea de dovezi cu privire la leadership prin evaluarea conducerii programului SSM, politicilor, rolurilor, responsabilitatilor si autoritatilor;
 • Colectarea de dovezi cu privire la planificare, cum ar fi actiuni pentru abordarea riscurilor si oportunitatilor, actiuni pentru abordarea si identificarea pericolelor, determinarea cerintelor legale si a altor cerinte, actiuni de planificare si obiective ale programului SSM;
 • Colectarea dovezilor privind sprijinul prin evaluarea resurselor SSM, a competentei, a constientizarii, a procedurilor de comunicare si a informatiilor din documente;
 • Colectarea dovezilor privind operatiunile prin evaluarea planificarii si controlului operational, a procedurilor pentru eliminarea pericolelor si a riscurilor, a procedurilor de gestionare a schimbarilor, a achizitiilor si a pregatirii si a raspunsului pentru situatii de urgenta;
 • Colectati dovezi privind evaluarea performantei prin evaluarea sistemelor de monitorizare si masurare a performantei, evaluarea conformitatii, proceselor de audit intern si procedurilor de revizuire a managementului SSM;
 • Colectarea dovezilor privind imbunatatirea prin evaluarea unui incident, a neconformitatii, a procedurilor de actiuni corective si a procedurilor de imbunatatire continua;

Apeland la echipa RSGE puteti obtine servicii SSM profesionale de la un colectiv cu o vasta experienta in acest domeniu. Fie ca aveti curiozitati legate de servicii de SSM, audit ssm pret, RSVTI sau alte servicii oferite de RSGE, puteti sa ne contactati, iar operatorii nostri va vor ajuta in cel mai scurt timp.