august 16, 2022

Analiză de apă

Analiză de apă
O analiză de apă este esențială pentru determinarea calității apei în multe industrii și activități diferite. Specialiștii evaluează starea de sănătate a apei și efectuează teste regulate pentru a determina și menține calitatea acesteia, pentru a asigura o producție de succes și susținerea vieții florei și faunei.

Analiză de apă pentru mai mulți parametri

Mai mulți parametri sunt supuși testărilor într-o analiză de apă pentru stabilirea calității ei. Testele efectuate de colaboratorii specialiști ai RSGE pentru stabilirea calității apei, includ în mod obișnuit:

  • Testarea temperaturii. Ajută la determinarea vitezei de reacție biochimică într-un mediu acvatic și într-adevăr dacă acestea sunt capabile să apară. Dacă temperatura apei este prea ridicată, aceasta poate limita capacitatea apei de a reține oxigenul și poate scădea capacitatea organismelor de a rezista anumitor poluanți.
  • Testarea pH-ului. Măsoară aciditatea apei. Majoritatea organismelor acvatice sunt capabile să supraviețuiască doar într-un interval de pH de la 6 la 8.
  • Testul clorurii. Clorura este de obicei prezentă în apa dulce și sărată. Cu toate acestea, nivelurile sale pot fi exacerbate ca urmare a dizolvării mineralelor și a poluării industriale.
  • Testarea salinității. Măsoară totalul sărurilor necarbonatice dizolvate în apă. Măsurarea salinității apei subterane arată cât de sărat poate deveni solul superficial dacă stratul de apă se ridică.
  • Test de oxigen dizolvat. Măsoară cantitatea de oxigen dizolvată în apă. Fără aceasta, viața acvatică nu poate conduce respirația celulară și este, prin urmare, un indicator cheie al sănătății apei.
  • Test de turbiditate. Măsoară cantitatea de particule în suspensie în apă sau, mai simplu, cât de limpede este apa. Dacă sunt prezente niveluri ridicate de turbiditate, fotosinteza este afectată deoarece lumina nu poate pătrunde, crescând temperatura apei.
  • Nitrat și fosfat. Prezența acestor nutrienți esențiali este un bun indicator al vieții puternice a plantelor. Cu toate acestea, adăugarea de nitrați și fosfați artificiali prin detergenți, îngrășăminte sau ape uzate poate fi dăunătoare și poate duce la eutrofizare, în general sub formă de înfloriri de alge nedorite.
  • Pesticide. La o analiză de apă se măsoară dacă există pesticide și nivelurile de concentrație ale acestora.

Apa potabilă poate fi contaminată

Testarea regulată a apei poate fi utilă pe o perioadă lungă de timp pentru a monitoriza orice modificări care apar în calitatea apei. Dacă se întâmplă acest lucru, este esențial ca o analiză de apă să aibă loc la intervale fixe din același punct.

Poate fi o idee bună să efectuați o analiză de apă ca răspuns la un eveniment neașteptat, cum ar fi o scurgere de substanțe chimice. Numeroși contaminanți care pot fi prezenți în apa destinată consumului uman sunt identificați și măsurați de către Laboratoarele de Analiză a Mediului prin analize fizico-chimice a apei de băut.

Apa de la robinet, apa ambalată în sticle de plastic sau sticlă, apa obținută local din fântâni sau izvoare, apa utilizată ca sursă în industria alimentară, etc. sunt toate exemple de apă potabilă.

Analiză de apă uzată

ape uzate

Pentru orice fel de substanțe chimice organice, minerale, complexe metalice din operațiunile de galvanizare, procesarea emulsiilor inclusiv aditivi organo-metalici, detergenți, etc., laboratoarele acreditate de RENAR și cu autorizație ANSVSA efectuează analiză de apă uzată menajeră și industrială (analiza apelor uzate).

Apa uzată este definită ca apa care a fost utilizată în procesele de producție industrială sau în medii rezidențiale, contaminată cu diferiți contaminanți și apoi evacuată (cu sau fără purificare prealabilă) prin sistemul de canalizare în receptorii naturali (râuri, lacuri și oceane).

Apa uzată este definită de legislația română privind apa ca fiind precipitațiile care curg peste terenuri poluate, precum și apa provenită din activități menajere, sociale sau comerciale care conține poluanți sau reziduuri care își modifică proprietățile fizice, chimice sau bacteriologice inițiale.

Ape uzate menajere, ape uzate industriale

Laboratorul de Analize de Mediu efectuează o analiză de apă uzată verificând parametrii fizico-chimici. Laboranții calificați poartă costume speciale pentru identificarea și cuantificarea diferiților poluanți găsiți în:

– apele uzate menajere (rezultate din toalete, gătit, spălat, și alte activități menajere);

-ape uzate industriale (din diverse procese industriale și/sau comerciale),

-apele uzate orașe/urbane (rezultate din amestecul de ape uzate menajere cu ape uzate industriale și/sau apă meteorică).

Conform Hotărârii Guvernului nr.352/2005 privind modificarea și completarea HG nr.188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de evacuare a apelor uzate în mediul acvatic, sunt examinați indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în rețelele de canalizare/naturale.

Analiză de apă de foraj

Ploile care se infiltrează în pământ sau infiltrarea apei din sursele de apă curgătoare și plată sunt cele două surse principale de apă subterană.

Un instrument specific (sondă) este utilizat pentru a colecta probe pentru o analiză de apă de foraj (analiza apei subterane) prin introducerea acesteia în tubul de foraj până la stratul de apă.

Studiul apei subterane este necesar și solicitat de autoritățile de mediu pentru a urmări afluxul diverșilor contaminanți în pânza freatică ca urmare a activității industriale din diverse sectoare economice.

O analiză de apă de foraj este un subset distinct de analize. Aceasta urmărește să țină cont de modul în care contaminanții din activitatea economică și tehnologică contaminează stratul freatic.

Astfel de foraje se găsesc în apropierea fluidelor tehnice subterane, cum ar fi rezervoarele de combustibil, sau lângă depozitele de gunoi rezidențial și industrial.

Firma noastră RSGE vă poate ajuta în identificarea necesităților pentru conformarea companiilor la prevederile legale în orice problemă privind protecția mediului, inclusiv solicitarea efectuării unei analize de apă.

Asigurați-vă relația permanentă cu autoritățile de protecția mediului, colaborând cu specialiștii RSGE!