octombrie 3, 2023

Problema hărțuirii la locul de muncă a atras atenția organizațiilor în întreaga lume

Problema hărțuirii la locul de muncă este un aspect social și profesional semnificativ, care a atras atenția crescută a societății și a autorităților în întreaga lume.

În România, această problemă a primit atenție sporită în ultimii ani, ceea ce a condus la modificări ale Codului Muncii și la alte măsuri luate pentru a combate hărțuirea la locul de muncă.

Problema hărțuirii la locul de muncă aduce modificări în Codul Muncii

Problema hărțuirii la locul de muncă este un lucru grav care afectează multe persoane și organizații în întreaga lume.

Specialiștii RSGE au explorat modul în care această problemă este abordată prin modificările recente ale Codului Muncii.

 • Printre măsurile luate pentru combaterea hărțuirii se numără desemnarea unui responsabil de către angajatori cu peste 10 angajați și alte recomandări făcute de Avocatul Poporului.

Hărțuirea la locul de muncă poate avea consecințe grave pentru victime, afectându-le starea de bine, productivitatea și cariera.

Prin urmare, este esențial ca angajatorii să ia măsuri pentru a preveni și combate astfel de comportamente în cadrul organizațiilor lor.

Modificările aduse Codului Muncii și recomandările Avocatului Poporului reprezintă eforturi semnificative de a consolida protecția angajaților împotriva hărțuirii și de a promova un mediu de lucru sigur și respectuos.

Aceste măsuri au potențialul de a contribui la reducerea incidentelor de hărțuire și la îmbunătățirea calității vieții profesionale a angajaților din România.

Evaluarea riscurilor de SSM

Evaluarea riscurilor de SSM

Modificările codului muncii

 • Una dintre cele mai semnificative schimbări în problema hărțuirii la locul de muncă în România a fost adăugarea unui nou capitol în Codul Muncii, denumit „Hărțuirea la locul de muncă”.

Acest capitol definește hărțuirea la locul de muncă, stabilește procedurile pentru raportarea și investigarea hărțuirii și stabilește sancțiuni pentru cei găsiți vinovați de astfel de comportamente.

 • Unul dintre aspectele semnificative ale modificărilor Codului Muncii este obligația angajatorilor cu peste 10 angajați de a desemna un responsabil pentru prevenirea și gestionarea hărțuirii la locul de muncă.

Acest responsabil are rolul de a primi plângeri și de a iniția investigații în cazurile de hărțuire, oferind un canal de raportare direct angajaților care se simt victime ale hărțuirii.

Responsabilul pentru problema hărțuirii

Desemnarea unui responsabil pentru prevenirea hărțuirii la locul de muncă este o măsură importantă pentru a asigura că angajații au un canal de raportare sigur și confidențial.

Acest responsabil trebuie să aibă cunoștințe și instruire adecvată cu privire la problema hărțuirii și procedurile de gestionare a plângerilor. Rolul responsabilului include:

 1. Primirea plângerilor: Responsabilul trebuie să primească plângerile angajaților cu privire la hărțuire și să le gestioneze în mod eficient și confidențial.
 2. Inițierea investigării: În cazurile în care se primesc plângeri credibile, responsabilul trebuie să inițieze o investigație internă pentru a clarifica situația și pentru a lua măsuri adecvate.
 3. Consiliere și suport: Responsabilul ar trebui să ofere consiliere și suport angajaților care au fost afectați de hărțuire, inclusiv informații cu privire la resursele disponibile pentru a-i ajuta să facă față situației.
 4. Raportarea către conducere: Responsabilul ar trebui să raporteze regulat conducerii organizației cu privire la plângerile primite și la măsurile luate pentru a gestiona problema hărțuirii.

Alte recomandări făcute de avocatul poporului

Responsabil cu combaterea hărțuirii

Responsabil cu combaterea hărțuirii

Avocatul Poporului a jucat un rol important în promovarea prevenirii și combaterii hărțuirii la locul de muncă în România. El a emis recomandări adresate angajatorilor și autorităților, inclusiv:

 • Avocatul Poporului a recomandat angajatorilor să promoveze o cultură organizațională bazată pe respect, toleranță și egalitate, în care hărțuirea nu are loc.
 • S-a recomandat furnizarea de instruire adecvată tuturor angajaților cu privire la ce înseamnă problema hărțuirii la locul de muncă și cum poate fi prevenită.
 • S-a sugerat dezvoltarea și comunicarea de proceduri clare de raportare a hărțuirii, astfel încât angajații să știe exact cum să acționeze în cazul în care sunt martori sau victime ale acestui comportament.
 • Avocatul Poporului a subliniat importanța impunerii de sancțiuni adecvate împotriva celor găsiți vinovați de hărțuire, pentru a descuraja astfel de comportamente.

Constatările specialiștilor în siguranța muncii referitor la Codul Muncii

În concluzie, modificările Codului Muncii și recomandările făcute de Avocatul Poporului reprezintă pași importanți în problema hărțuirii, în direcția prevenirii și combaterii acesteia în România.

Aceste măsuri pun accentul pe responsabilitatea angajatorilor de a asigura un mediu de lucru sigur și respectuos pentru toți angajații și subliniază importanța educației și informării cu privire la această problemă sensibilă.

Contactați inspectorii RSGE dacă doriți să fiți la curent cu modificările efectuate în legislația referitoare la sănătatea și securitatea în muncă!