august 3, 2023

Probarea cazurilor de hărțuire la locurile de muncă și importanța declarațiilor martorilor

Probarea cazurilor de hărțuire poate fi dificilă, comportamentul agresiv al angajaților la locul de muncă fiind o problemă serioasă și delicată în toate companiile.

Prin promovarea unei culturi organizaționale bazate pe respect și toleranță, angajatorii pot preveni și combate eficient hărțuirea la locul de muncă, creând un mediu de muncă sigur și plăcut pentru toți angajații.

Probarea cazurilor de hărțuire se face cu dovezi de natură variată

Hărțuirea la locul de muncă reprezintă o problemă cu consecințe serioase asupra sănătății și bunăstării angajaților.

Cu toate eforturile legislative și de conștientizare, această formă de comportament inadecvat persistă în multe medii de lucru.

Articolul de față se concentrează asupra modalităților prin care victimele reușesc probarea cazurilor de hărțuire și măsurile ce pot fi dispuse de instanță în astfel de situații.

Specialiștii RSGE precizează că, în cazul în care un salariat se consideră victimă a hărțuirii, este esențial să adune și să păstreze orice dovadă scrisă sau document care arată astfel de comportamente.

Resurse umane

Resurse umane

Implicarea angajatorilor în prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă

Probarea cazurilor de hărțuire se face cu dovezi de natură variată, cum ar fi e-mail-uri, mesaje scrise, note sau alte documente care conțin remarci, glume sau acțiuni nepotrivite.

  • Procesul de dovedire a agresiunii poate fi dificil și delicat, iar în acest sens, păstrarea de dovezi scrise sau documente relevante joacă un rol crucial în probarea cazurilor de hărțuire.
  • Totodată, lipsa de reacție sau acțiune din partea angajatorului în fața unei plângeri poate reprezenta, în sine, o probă în favoarea victimei.

Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) subliniază importanța implicării angajatorilor în prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă.

Experții RSGE știu cum pot fi adunate probele, cum pot fi valorificate în fața autorităților și care sunt măsurile ce pot fi luate de instanță pentru a asigura un mediu de lucru sănătos și respectuos pentru toți angajații.

Martorii pot oferi declarații care să susțină cazul victimei

  • Un alt element important pentru a susține o plângere privind hărțuirea este reprezentat de martori.

Dacă alte persoane au asistat la astfel de comportamente sau au fost conștiente de ele, acestea pot oferi declarații care să susțină cazul victimei.

Cu toate acestea, este important să se înțeleagă că nu întotdeauna martorii vor fi dispuși sau se vor simți confortabil să ofere declarații în favoarea celui hărțuit, din diverse motive, cum ar fi:

-teama de represalii;

-teama de a afecta propriile interese.

  • În cazul în care angajatorul nu răspunde sau nu ia măsuri în urma unei plângeri de hărțuire la locul de muncă, chiar și această lipsă de reacție poate constitui o probă în fața CNCD sau în instanță.

Faptul că angajatorul nu a acționat corespunzător poate fi interpretat ca un comportament neglijent sau complice în perpetuarea hărțuirii.

Măsuri pentru stoparea hărțuirii și repararea prejudiciului suferit de victimă

Măsuri pentru stoparea hărțuirii

Măsuri pentru stoparea hărțuirii

Odată ce plângerea a fost depusă la CNCD, angajatorul se poate confrunta cu sancțiuni precum avertisment scris sau amendă, în funcție de gravitatea faptelor și de concluziile anchetei.

Ca un exemplu, chiar dacă plângerea de discriminare nu a fost susținută de CNCD, pasivitatea angajatorului în abordarea acesteia poate fi notată ca fiind dezavantajoasă pentru acesta.

În cazul în care plângerea ajunge în fața instanței de judecată, măsurile ce pot fi dispuse sunt diverse și vizează atât stoparea hărțuirii, cât și repararea prejudiciului suferit de victimă.

Aceste măsuri pot include:

-obligarea angajatorului să ia toate măsurile necesare pentru a stopa hărțuirea;

-reintegrarea salariatului în locul de muncă;

-plata unei despăgubiri echivalente cu drepturile salariale de care a fost lipsit;

-daune compensatorii și morale;

-plata costurilor pentru consilierea psihologică necesară pentru a face față situației.

Probarea cazurilor de hărțuire morală, psihologică, sexuală sau bazată pe criteriul de sex

Hărțuirea morală, psihologică (sau mobbingul), sexuală sau hărțuirea bazată pe criteriul de sex sunt cele mai frecvente tipuri de agresiune la locurile de muncă.

Angajatorii trebuie să implementeze normele legale privind discriminarea și hărțuirea încă de la începutul relației de muncă, iar probarea cazurilor de hărțuire va fi o măsură aplicată pentru:

-a preveni astfel de probleme;

-a asigura un mediu de muncă sănătos și respectuos.

Aceste politici și proceduri trebuie să fie cunoscute și respectate de toți angajații, iar personalul de conducere trebuie să acționeze prompt și responsabil în cazul sesizării unor comportamente inadecvate.

Completați formularul de ofertă al RSGE pentru a lua măsurile adecvate și a promova un mediu de muncă sigur și respectuos în compania dumneavoastră!