august 30, 2022

Leziunile oculare. Stații de spălare a ochilor.

Leziunile oculare apar la locurile de muncă, periodic. Multe organizații efectuează evaluări ale pericolelor și obligă lucrătorii să folosească protecțiile pentru ochi în timpul operațiunilor, cum ar fi ochelari de protecție și ecrane faciale.

Leziunile oculare trebuie să fie tratate cât mai repede posibil

Se pot întâmpla în continuare accidente, mai ales dacă sunt prezente substanțe chimice și alte materiale periculoase. După acordarea primului ajutor, medicii din medicina muncii ai RSGE recomandă ca leziunile oculare să fie tratate cât mai repede posibil în caz de urgență.

Primele 10-15 secunde sunt deosebit de cruciale, mai ales dacă ochii unui angajat au intrat în contact cu ceva caustic. Acțiunea de prim ajutor recomandată este spălarea ochilor timp de cel puțin 15 minute folosind soluția de spălare a stației de spălare a ochilor.

Un „fluid de spălare” este orice soluție salină, apă potabilă (de băut), apă conservată sau orice soluție care este recunoscută de comunitatea medicală. Standardele în protecția muncii sugerează ajustarea duratei de clătire în funcție de caracteristicile substanței chimice.

Fișa cu date de securitate pentru orice substanță chimică utilizată la locul de muncă specific conține informații despre substanță, precum și o secțiune pentru procedurile de prim ajutor pentru leziunile oculare.

Specificații SSM pentru stațiile de spălare a ochilor

ochelari protectie

Principala cerință SSM pentru spălarea ochilor prevede că facilitățile trebuie să fie disponibile pentru spălarea rapidă sau înmuierea ochilor și a corpului ori de câte ori corpul sau ochii unui lucrător ar putea fi expuși la elemente corozive care sunt dăunătoare.

Inginerii RSGE explică angajatorilor cerințele legii privind securitatea și sănătatea în muncă, Legea nr.319/2006, pentru a se asigura că întreprinderile respectă legile medicale și de prim ajutor. Sugestiile pentru amplasarea stațiilor de spălare a ochilor sunt:

-situate cât se poate de aproape de pericol;

-situate la același nivel cu pericolul;

-complet nestingherite de nimic, nici măcar de uși;

-în interiorul unui model tipic de trafic și ușor de observat de către angajați;

-poziționate în apropierea unei ieșiri de urgență, astfel încât primii muncitori care au intervenit să poată ajuta rapid angajatul.

Instalarea stațiilor de spălare a ochilor, după analiza riscurilor

Efectuarea unei analize a riscurilor și a pericolelor de către RSGE este primul pas în a afla unde ar trebui amplasate stațiile de spălare a ochilor în cadrul companiei.

Spălătoarele de ochi sunt instalate frecvent în laboratoare, spitale, încăperi de încărcare a bateriilor și locații în care sunt manipulate sau depozitate substanțe periculoase care pot cauza leziunile oculare.

Numărul de angajați și posibilitatea de personal izolat sunt factori de luat în considerare. Dacă mai mulți angajați folosesc substanțe periculoase simultan, poate fi necesară mai mult de o stație de spălare a ochilor pentru leziunile oculare.

Când lucrătorii lucrează singuri, stațiile de spălare a ochilor cu alarme vizibile sau sonore pot fi setate pentru a anunța altora că spălarea ochilor a fost activată și că victima ar putea avea nevoie de ajutor.

Marcarea echipamentului de spălare cu semne de atenționare

Înainte de manipularea oricăror produse potențial corozive sau periculoase, persoanele care manipulează astfel de materiale ar trebui să fie instruite cu privire la modul de curățare adecvată a feței sau a ochilor cu materiale de prim ajutor de urgență.

În plus, RSGE responsabilizează angajații să fie conștienți de locul unde se află stațiile de spălare a ochilor din clădire. Angajații primesc instruire despre ce să facă atunci când ei înșiși suferă o accidentare la ochi și când trebuie să asiste un coleg care a fost rănit.

Unele substanțe chimice pot afecta temporar vederea, făcând dificil pentru o victimă să folosească o stație de spălare a ochilor singură. Stațiile ar trebui să aibă instrucțiuni scrise afișate lângă ele, care să servească drept reamintire a ceea ce trebuie făcut în caz de urgență pentru leziunile oculare.

Echipamentul pentru leziunile oculare trebuie amplasat într-un spațiu bine luminat și neobstrucționat. Acesta trebuie să fie marcat în mod clar cu un semn de atenționare, indiferent dacă este un sistem de spălare a ochilor, spălătorie pentru ochi/față sau pentru spălarea ochilor/duș.

Instruirea angajaților despre semnele și etichetele pentru spălarea ochilor

Inspectorii în securitate și sănătate ai RSGE organizează sesiuni de instruire a angajaților pentru ca aceștia să știe să verifice dacă există articole de prim ajutor pentru leziunile oculare, deoarece acestea sunt adesea de culoare verde.

Simbolurile universale care sunt ușor de înțeles sunt folosite pe toate semnele și etichetele pentru spălarea ochilor. Locația stațiilor de spălare a ochilor ar trebui să fie marcată pe podea, iar banda „Nu blocați” trebuie utilizată pentru a contura un spațiu liber în jurul stației.

Unitatea dumneavoastră poate fi ajutată la menținerea lucrătorilor în siguranță și la asigurarea că au materialele de prim ajutor de care au nevoie în cazul în care apare o rănire oculară sau o altă urgență similară, identificând clar unde sunt amplasate stațiile de spălare a ochilor.

Practicați siguranța la locul de muncă, evitând leziunile oculare, iar stațiile de spălare a ochilor vor fi instalate, întreținute și marcate cu ajutorul specialiștilor RSGE!