Servicii Obligatorii pentru companii MEDICALE

Cele 6 Servicii obligatorii și Echipamentele necesare pentru orice societate care activează în domeniul medical.

Companiile medicale sunt supuse celor mai mari și diverse riscuri atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. De la gestionarea substanțelor periculoase și până la echipamentele medicale, orice poate deveni o sursă de infecție și risc.

Tocmai de aceea reglementările din domeniul medical sunt extrem de elaborate, iar amenzile pentru neaplicarea legislației sunt printre cele mai mari.

Experții RSGE sunt specializați în implementarea tuturor serviciilor din domeniul medical și garantăm prin contract amenzi de zero lei și garanția satisfacției.

RISCURI

la care vei supune compania ta medicală dacă nu vei implementa reglementările legislative

Amendă

Contravenția aplicată pentru lipsa documentului Analiza de Risc la Siguranța Fizică este cuprinsă între 10.000 – 20.000 de lei, iar organul de control este corpul de control al Poliției.

Pierderea bunurilor

Furtul bunurilor sau distrugerea punctului de lucru sunt acțiuni care pot afecta substanțial activitatea companiei prin amânarea activității și creșterea cheltuielilor.

Nesiguranța angajaților

Un punct de lucru atractiv pentru hoți va fi un loc riscant pentru angajați. Nesiguranța angajaților va crește neîncrederea lor în companie.

Nesiguranța pacienților

Un punct de lucru neasigurat corect va fi un loc riscant pentru pacienți. Mai ales din cauză că este un mediu unde există substanțe periculoase. Nesiguranța pacienților va crește neîncrederea în companie.

Suspendarea activității

Nerespectarea legislațiilor aplicate, în situația unui control poate conduce la suspendarea activității până la remedierea neregulilor existente.

Urmărire penală

În situația unui accident de muncă în care a survenit accidentarea sau decesul unui lucrător propriu se va demara urmărirea penală împotriva angajatorului.

Care sunt echipamentele

pe care trebuie să le aibă contractate orice societate care activează în domeniul Medical?

SSM

 • Semnalizare de securitate;
 • Stingător;

 • Plan evacuare;

 • Trusa de ajutor;

Echipament individual de protecție

 • Stingatoare, furtun, hidranți interiori și exteriori, lăzi de nisip, sprinklere etc.

 • Planul de evacuare;

 • Organizarea apărării împotriva incendiilor;

SU (Situații de Urgență)

 • Mănuși de latex de unică folosință;

 • Mască de protecție;

 • Botoși/ Încălțăminte talpă antiderapantă;

 • Halat, Boneta.

Protecția Mediului

 • Pubele reciclare selectiva;
 • Semnalizare cod deșeu.

ARSF

 • Camere de supraveghere;
 • Sistem detecție efracție;

 • Semnalizare camere de supraveghere.

Care sunt cele 6 SERVICII

pe care trebuie să le aibă contractate orice societate care activează în domeniul Medical?

SSM SU (Securitatea și Sănătatea în Muncă și Situații de Urgență)

ARSF (Analiza de Risc la Securitatea fizică)

Protecția Mediului

Medicina Muncii

Măsurători PRAM

DDD (Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție)

Etapele colaborării cu echipa RSGE

Pasul 1

Consultanță în identificarea serviciilor și echipamentelor obligatorii necesare companiei tale.

Ofertare.

Pasul 2

Programare vizită colectare informații pentru toate serviciile necesare!

Prezența unui expert RSGE specializat în domeniul medical care va audita punctul de lucru, va identifica neregulile existente, va propune măsuri de remediere și va prelua toate informațiile și documentele necesare.

Pasul 3

Întocmirea documentației de către echipa RSGE.

Pregatirea echipamentelor.

Pasul 4

Predarea documentației și livrarea echipamentelor.

Suport în implementare.

Pasul 5

Suport legislativ organizatoric 24/7 și vizite periodice personalizate în funcție de necesități.

Reprezentare în relația cu autoritățile de control.

BENEFICIILE

contractării simultane a tutoror serviciilor obligatorii

Echipă de experți dedicată companiei tale.

Îndeplinirea rapidă a multiplelor obligații legislative.

Obținerea de reduceri pentru contractarea mai multor servicii.

Garantare prin contract: Zero amenzi!

SSM și SU

SSM-PSI-PROTECTIA-MUNCII-2023

Serviciul de Securitate și Sănătate în Muncă este destinat oricărei societăți care are cel puțin un angajat.

Astfel că echipa RSGE vă oferă suport pentru:

 • Întocmirea documentației – folosită doar în domeniul medical;
 • Instruiri personalizate pentru fiecare categorie de personal din unitatea medicala (instruiri SSM și SU);

 • Suport în relația cu ITM și ISU;

 • Managementul convențiilor SSM – adică uniformizarea regulilor de funcționare între toți contractorii.

 • Acordarea de suport în remedierea deficiențelor care pot conduce la suspendarea și/sau oprirea unității medicale.

 • Întocmirea și denumirea listei cu substanțe periculoase către ITM si ISU.

ARSF (Analiză de Risc la Securitatea Fizică)

Construcții Oferta RSGE

Fiecare companie care deține un spațiu în care își desfășoară activitatea are obligația, prin lege, de a efectua analiza de risc la securitate fizică.

Echipa RSGE vă poate ajuta cu:

 • Întocmirea Analizei de risc la securitate fizică;

 • Identificarea nivelului de efracție și propunerea de măsuri pentru reducerea riscului;

 • Acordarea de suport în întocmirea proiectului tehnic de montare sisteme de anti-efracție;

 • Depunerea documentației spre avizare către Inspectoratele de Poliție.

Protecția Mediului

Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor care au ca scop menținerea, protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu.

În general, într-o companie medicală se produc mai multe tipuri de deșeuri, precum deșeuri infecțioase, deșeuri periculoase, deșeuri biologice, deșeuri farmaceutice sau deșeuri de hârtie și carton. Gestionarea acestor deșeuri este esențială pentru protejarea sănătății publice și a mediului înconjurător.

În conformitate cu reglementările în vigoare, gestionarea deșeurilor într-o companie medicală presupune următoarele etape:

 • Identificarea deșeurilor produse: Acest proces constă în identificarea tuturor tipurilor de deșeuri produse în compania medicală și împărțirea acestora în categorii corespunzătoare.

 • Colectarea și depozitarea deșeurilor: Această etapă presupune colectarea și depozitarea deșeurilor în containere corespunzătoare, în funcție de tipul de deșeu. Deșeurile infecțioase și periculoase trebuie depozitate separat și în containere sigilate pentru a preveni răspândirea infecțiilor sau a substanțelor periculoase.

 • Transportul deșeurilor: Deșeurile trebuie transportate în condiții de siguranță de către o firmă specializată în gestionarea deșeurilor, conform reglementărilor în vigoare.

 • Tratarea și eliminarea deșeurilor: Deșeurile trebuie tratate și eliminate în conformitate cu prevederile legale. De exemplu, deșeurile infecțioase trebuie tratate prin autoclavare sau incinerare, iar deșeurile periculoase trebuie eliminate prin procese speciale.

 • Înregistrarea și raportarea: Compania medicală trebuie să țină evidența deșeurilor produse, depozitate, transportate și eliminate, precum și să raporteze periodic aceste informații autorităților competente.

Medicina Muncii

Medicina Muncii se ocupă cu prevenția, diagnosticarea și managementul bolilor profesionale, a accidentelor de muncă. Pentru a implementa medicina muncii într-o companie medicală, următoarele aspecte ar trebui luate în considerare:

 • Evaluarea riscurilor: Aceasta presupune identificarea tuturor riscurilor pentru sănătate și siguranță care există în cadrul companiei medicale, cum ar fi expunerea la substanțe chimice sau la radiații, accidente la locul de muncă sau probleme legate de ergonomie.

 • Crearea unui program de medicina muncii: Acesta ar trebui să includă examinarea medicală periodică a angajaților, evaluarea riscurilor de sănătate și siguranță, precum și instruirea angajaților în ceea ce privește protecția la locul de muncă și prevenirea accidentelor.

 • Implementarea măsurilor de protecție: Acestea pot include echipamente individuale de protecție, cum ar fi măști de protecție, ochelari de protecție sau îmbrăcăminte specială, precum și măsuri de prevenire a incendiilor și de evacuare.

 • Înregistrarea și documentarea examinărilor medicale: Acestea ar trebui să fie documentate și păstrate într-un dosar medical pentru fiecare angajat.

 • Verificarea periodica a implementarii programului de medicina muncii: Acesta ar trebui să fie revizuit periodic pentru a asigura că este actualizat și pentru a se asigura că se respectă prevederile legale.

Măsurători PRAM

Verificare PRAM este măsura de siguranță pentru punerea în funcțiune și exploatarea curentă a instalațiilor electrice. Se verifică prizele și echipamentele electrice dacă sunt funcționale și au împământare. Este important ca instalațiile electrice dintr-o companie medicală să fie întreținute și monitorizate constant pentru a asigura siguranța pacienților și a personalului medical.

Măsurarea prizelor de pământ se referă la evaluarea capacității unei prize de pământ de a dispersa curentul electric la sol, ceea ce ajută la protejarea oamenilor și a proprietății împotriva descărcărilor electrice periculoase.

Aceste măsurători sunt importante pentru a se asigura că sistemul de priză de pământ este într-o stare bună și este capabil să ofere protecție adecvată împotriva electrocutării. În general, măsurarea prizelor de pământ implică utilizarea unui instrument numit ohmmetru pentru a măsura rezistența electrică a prizelor de pământ.

DDD (Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție)

Serviciul de deratizare, dezinfectie și dezinsecție (DDD) este extrem de important pentru o companie medicală din mai multe motive:

 • Siguranța pacienților: Într-un mediu medical, este esențial ca pacienții să fie protejați de agenții patogeni și de alte organisme dăunătoare, cum ar fi insectele și rozătoarele. O infestare cu acești agenți poate duce la transmiterea de boli și la apariția unor probleme de sănătate la pacienți, ceea ce ar putea afecta încrederea pacienților în compania medicală.

 • Respectarea standardelor de igienă: Companiile medicale trebuie să respecte standarde ridicate de igienă, iar serviciile DDD sunt esențiale în acest sens. În special în zonele în care se realizează proceduri medicale, trebuie să se asigure o igienă corespunzătoare pentru a preveni contaminarea și a asigura un mediu steril.

 • Protecția personalului: Un mediu de lucru curat și igienizat este esențial pentru protecția personalului medical. În special în zonele în care se manipulează substanțe medicale și instrumente, este important ca insectele și rozătoarele să fie ținute la distanță pentru a reduce riscul de contaminare și de răspândire a infecțiilor.

 • Respectarea reglementărilor: Companiile medicale trebuie să respecte reglementările privind igiena și sănătatea, inclusiv reglementările impuse de autoritățile sanitare. Serviciile DDD sunt esențiale în asigurarea respectării acestor reglementări.

12 avantaje de ce să lucrezi cu echipa de experți RSGE?

 • Ajungem la tine rapid fiindcă avem acoperire națională și ne deplasăm oriunde.

 • Primești instruire online gratuită sau la sediul firmei.

 • Primești Suport 24/7 pentru situațiile de urgență.

 • Nu pierzi timpul în relaționarea cu noi fiindcă suntem super digitalizați.

 • Ai control de la Garda de Mediu sau de la Administrația Fondului de Mediu. Ajungem la întâlnire în cel mai scurt timp posibil!

 • Ai garantat prin contract ZERO AMENZI.
  Nu uita, amenzile pot fi mai mari de 20000 lei!

 • Ai documentele întocmite lunar în termenul prevăzut de legislație.
  În regim de urgență este posibil în doar 24 de ore.

 • Ești asigurat că ai corect întocmite toate documentele, precum și echiparea corectă a sediului tău cu recipiente de colectare a deșeurilor a sediului tău.

 • Ești asigurat că vei avea mereu actualizate serviciile conform legislației în vigoare.

 • Ai angajații bine instruiți și cunosc legislația.

 • Ai acces mereu la o echipă de experți cu peste 10 ani de experiență în domeniu.

 • Beneficiezi de servicii personalizate fiindcă suntem maleabili după nevoile tale.

Ce spun partenerii noștrii

‘‘Domeniul medical este unul foarte riscant, atât pentru cadrele medicale, cât și pentru pacienți. Siguranța lor și a echipamentelor pe care le folosim este cea mai importantă! Cu echipa RSGE avem o colaborare bună, de lungă durată și suntem mulțumiți.’’

Dorobat Florin,
SPITALUL MUNICIPAL ADJUD

‘‘Clinica noastră stomatologică funcționează de 2 ani și de atunci avem contractate toate serviciile obligatorii de la RSGE. Nu cunoșteam legislația în vigoare la începutul activității, așa că ne-am pus încrederea în cei mai buni experți.’’

Smaranda Zamfir,
CENTRUL STOMATOLOGIC DOCTOR ZAMFIR

‘‘Deținem 3 puncte de lucru și un depozit. Nevoia de siguranță este ceea ce ne-a făcut să căutăm experți specializați în domeniul medical care cunosc foarte bine riscurile echipamentelor, medicamentelor etc. Așa am ajuns la echipa RSGE cărora le mulțumim pentru profesionalism.’’

Ion Pralea,
Farmacia Perfect Care

Garantăm prin contract ZERO AMENZI!

Oferim servicii personalizate după nevoile companiei tale și avem încredere 100% în echipa de experți RSGE.

Completează formularul și te vom contacta în timpul programului în maximum 23 de minute!