februarie 20, 2024

Cum combatem consecințele mobbingului și ce rol au resursele umane în protejarea angajaților

Consecințele mobbingului la locul de muncă nu trebuie subestimate. Lupta împotriva acestui fenomen necesită o abordare complexă și angajament constant din partea conducerii și a echipei de resurse umane.

Promovarea valorilor, precum respectul, diversitatea și incluziunea, poate crea un mediu de lucru care susține creșterea profesională și personală a angajaților, aducând beneficii durabile pentru organizație.

Consecințele mobbingului la nivelul organizației

Consecințele mobbingului (exercitarea stresului psihic) la locul de muncă nu se rezumă doar la indivizii direct afectați; ele se resimt și la nivelul organizației în ansamblu.

Dincolo de impactul emoțional asupra victimelor, mobbingul generează o serie de probleme care pot submina cultura organizațională și performanța generală.

Eforturile pentru a combate exercitarea stresului psihic la locul de muncă trebuie să se concentreze și pe sensibilizarea și educarea angajaților și a liderilor, precizează specialiștii RSGE.

Dezvoltarea unei culturi organizaționale care promovează empatia, comunicarea deschisă și respectul reciproc reprezintă o investiție strategică în bunăstarea angajaților și în performanța generală a companiei.

Resurse Umane

Resurse Umane

Conștientizarea semnalelor de avertizare și formarea periodică

  • Un aspect crucial în lupta împotriva mobbingului este conștientizarea semnalelor de avertizare și crearea unui mediu în care angajații să se simtă confortabil să raporteze astfel de comportamente.

De multe ori, consecințele mobbingului asupra victimelor pot fi intimidarea lor sau teama de a-și exprima experiențele.

Este responsabilitatea HR-ului (resurselor umane) și a conducerii să creeze canale de comunicare sigure și confidențiale.

  • Formarea periodică a angajaților și a liderilor în privința conștientizării formelor de agresiune psihică și a importanței diversității poate să contribuie la prevenirea acestor comportamente.

Adoptarea unui sistem de intervenție rapidă și eficientă este, de asemenea, esențială. Odată ce un caz de mobbing este semnalat, HR-ul trebuie:

-să inițieze investigații prompte;

-să implementeze măsuri corective adecvate.

Este important ca angajații să aibă încredere că raportarea lor va fi tratată cu seriozitate și că vor fi protejați împotriva represaliilor.

Consecințele mobbingului în evoluția organizației

Pe măsură ce societatea evoluează, se intensifică și mai mult necesitatea organizațiilor de a adopta o abordare zero toleranță față de mobbing și hărțuire la locul de muncă.

Companiile care investesc în crearea unui mediu sigur și incluziv nu numai că protejează binele angajaților, ci și contribuie la consolidarea unei imagini pozitive și a reputației pe termen lung.

  • Una dintre consecințele mobbingului este satisfacția scăzută la locul de muncă, confirmă experții RSGE.

Această insatisfacție poate fi un catalizator pentru rotația mare de personal, generând cheltuieli semnificative cu recrutarea și pregătirea noilor angajați.

  • Implicarea redusă a angajaților este o altă consecință frecventă. Persoanele care se confruntă cu hărțuirea la locul de muncă pot retrage treptat contribuțiile lor, întrucât își pierd interesul și motivația.

Posibile consecințe asupra angajaților generate de mobbing

Forme de agresiune psihică

Forme de agresiune psihică

  • Mobbingul alimentează și conflictele la locul de muncă. Relațiile tensionate între angajați creează un mediu neproductiv și tensionat, care poate influența întreaga organizație.

Culturile toxice la locul de muncă, generate de consecințele mobbingului, formează un cerc vicios în care se perpetuează comportamentele nedorite.

  • Pierderea talentului este o consecință serioasă a mobbingului. Angajații competenți și talentați pot decide să părăsească organizația pentru a scăpa de mediul ostil.

Această pierdere nu afectează doar performanța curentă, ci poate afecta și potențialul de inovație și creștere a companiei pe termen lung.

  • Mobbingul poate afecta negativ eforturile organizației în promovarea diversității și incluziunii.

Persoanele țintite, în special femeile, persoanele de culoare și cei considerați „diferiți”, pot simți că organizația nu le oferă un mediu sigur și echitabil pentru a-și desfășura activitatea.

Rolul HR în prevenirea și gestionarea cazurilor de hărțuire

Un rol esențial în combaterea mobbingului îl joacă departamentul de Resurse Umane (HR). HR trebuie să fie proactiv în prevenirea și gestionarea cazurilor de hărțuire la locul de muncă.

Implementarea unor politici clare împotriva mobbingului, oferirea de programe de formare pentru angajați și lideri, și promovarea unei culturi organizaționale bazate pe respect și toleranță sunt esențiale.

Angajatorii trebuie să facă cunoștință cu semnalele de avertizare ale mobbingului și să trateze prompt problemele raportate.

Abordarea acestei probleme asigură un mediu de lucru mai sănătos și mai plăcut și contribuie la succesul pe termen lung al organizației prin:

-menținerea talentului;

-stimularea diversității;

-promovarea unei culturi organizaționale pozitive.

Magazinul SSMescu are în ofertă pachete și seturi de echipamente de protecție. Alege chiar acum pachetul, trusa sau setul de care ai nevoie!  

Oferta inspectorilor în securitate și sănătate în muncă

Angajații care se simt hărțuiți sau discriminați experimentează o scădere semnificativă a nivelului lor de satisfacție, ceea ce se reflectă în angajamentul redus față de muncă și într-o calitate a muncii afectată.

Formele de agresiune sau discriminare la locul de muncă nu pot fi ignorate, iar consecințele mobbingului trebuie tratate cu seriozitate.

Contactați inspectorii RSGE pentru a afla detalii despre organizarea cursurilor de formare a angajaților sau despre serviciile de securitate și sănătate în muncă oferite!