iunie 2, 2023

Ce este bullyingul, definiție și sfaturi pentru angajați și angajatori

Bullyingul a fost clasificat independent în mai multe țări sau este inclus în definiția comportamentelor legate de hărțuire sau violență la locurile de muncă.

Responsabilitatea generală pentru asigurarea unui loc de muncă sigur și sănătos creează datoria angajatorilor de a proteja angajații de pericole, dacă nu există o legislație care să abordeze în mod expres hărțuirea.

Bullyingul este definiția hărțuirii la locul de muncă

Bullyingul este stabilit ca o definiție a hărțuirii în Reglementările legale privind hărțuirea la locul de muncă, care sună după cum urmează:

Hărțuire înseamnă orice gest inadecvat sau agresiune din partea unei persoane care, prin acțiunile sale, aduce daune sănătății, siguranței fizice sau psihologice unei alte persoane.

Mai sunt considerate acte de bullying conduita, comentariile, modul de afișare sau orice alte gesturi ale persoanei responsabile pentru aceste acțiuni asupra unui coleg cu rea intenție.

Audit SSM, PSI

Audit SSM, PSI

Ce include definiția hărțuirii la locurile de muncă?

Specialiștii RSGE menționează că bullyingul are inclus în definiție următoarele caracteristici:

 • Comportament bazat pe orice caracteristică personală, cum ar fi:

-rasa, crezul, religia;

-culoarea, sexul, orientarea sexuală;

-starea civilă, starea de familie;

-handicapul, dimensiunea fizică sau greutatea, vârsta;

-naționalitatea, ascendența sau locul de origine;

-identitatea de gen.

 • Comportamentul sexual neadecvat, cum ar fi solicitarea sexuală.

Aceste pericole pot duce la vătămări atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru cea mentală. De aceea, bullying-ul poate fi acoperit de legislație în anumite circumstanțe.

Ce ar trebui să faci dacă devii o victimă a agresiunii?

 • Dacă bullyingul este o cauză pentru care suferiți în orice fel, inclusiv hărțuire, discriminare sau victimizare, spuneți direct infractorului că acțiunile sale sunt inacceptabile și cereți-i să înceteze.
 • Puteți cere unui prieten de încredere sau unui reprezentant al sindicatului să vă însoțească pe măsură ce vă apropiați de agresor, apoi înregistrați evenimentele ca dovadă într-un caiet sau jurnal de fapte.

Amintiți-vă că hărțuirea se poate manifesta nu numai prin natura episoadelor, ci și prin numărul, frecvența și mai ales modelul acestora.

Pentru orice scrisori, memorii, e-mailuri etc. pe care le primiți de la persoana respectivă, este indicat să salvați copii ale acestora.

 • Informați-vă supervizorul, un manager sau persoana responsabilă cu politica de securitate la locul de muncă despre acțiunile de intimidare sau hărțuire.
Discriminare și victimizare

Discriminare și victimizare

Ce acțiuni poate întreprinde un șef pentru a evita bullyingul?

 • Încurajați oamenii să raporteze orice cazuri de agresiune sau alte tipuri de violență și hărțuire la locul de muncă, descriind procedura de raportare confidențială pentru a preciza bullyingul.
 • Descrieți procesul prin care angajații vor fi conștienți de posibilele pericole ale agresiunii și violenței, apoi urmăriți și revizuiți periodic politica de siguranță.
 • Precizați clar repercusiunile amenințărilor sau acționării într-un anumit mod și descrieți procedura care va fi urmată pentru a crea și a pune în aplicare măsurile preventive.

Elaborați strategii pentru abordarea situațiilor dificile

Angajamentul managementului este cel mai important element al oricărui program de prevenire la locul de muncă. O politică scrisă este cea mai bună modalitate de a transmite angajamentul managerilor.

Angajatorii ar putea dori să creeze o strategie cuprinzătoare care să abordeze o varietate de situații (de la hărțuire la agresiune fizică), deoarece bullyingul înseamnă violență și hărțuire la locul de muncă.

Un program de reducere a violenței și hărțuirii la locul de muncă ar trebui să fie creat de reprezentanți ai conducerii și ai forței de muncă.

Poziția organizației dumneavoastră cu privire la hărțuirea la locul de muncă și angajamentul față de prevenirea acesteia ar trebui să fie exprimată în termeni lipsiți de ambiguitate.

Pentru siguranța companiei, alegeți extinctoarele de incendiu disponibile în magazinul SSMescu!

Sfaturi de bază pe care angajatorii le pot oferi angajaților

Este important ca, în calitate de angajator, să încurajați tot personalul companiei să se comporte profesional și cu respect unul față de celălalt.

 • Asigurați-vă un mecanism de raportare ca parte a politicii companiei la locul de muncă și faceți eforturi pentru a găsi soluții înainte ca problema să devină critică sau „scăpată de sub control”.
 • Informați-i pe toată lumea despre ce reprezintă hărțuirea și unde pot găsi sprijin.
 • Toți angajații trebuie să știe că bullyingul este o problemă importantă, de aceea, toate problemele trebuie luate în serios și ar trebui rezolvate rapid și cu încredere.

Dacă este necesar, solicitați ajutorul unei terțe părți obiective pentru a vă ajuta la rezolvarea situațiilor de violență fizică sau verbală.

Contactați inspectorii RSGE pentru sprijin în elaborarea și implementarea politicii de securitate și sănătate în muncă în compania dumneavoastră!